Verslag van het laatste catechese weekend 27 - 28 april 2024

Toen we vorig jaar startten met onze nieuwe catechesegroep, stelden we hen de vraag, die Jezus ooit ook aan zijn leerlingen vroeg, namelijk:
'Wie zegt gij dat Ik ben?' (Matteüs 16:13-23).

Een heel gewone vraag met een niet zo simpel antwoord.

Wat zouden onze vormelingen antwoorden?
Wij waren er zeker van dat het antwoord ergens diep in hen verborgen lag.
Samen met hen gingen we op zoek naar een antwoord dat bij hen paste.

Het antwoord vonden ze doorheen het afgelopen werkjaar en kwam tot voltooiing in het laatste weekend.

Alle decoratie die we maakten krijg je te zien in de vormselviering van zondag 26 mei 2024 om 11 uur.

Wat krijg je te zien?

1. De vis van Jona
We tekenden een vis. Daarin schreven we onze angsten, ons verdriet, onze boosheid maar ook onze blije momenten. Ten slotte stonden we stil bij ons veilig plekje. Het plekje waar zij helemaal zichzelf konden zijn. Dit is hun geheim, niemand dan alleen zij hebben de antwoorden gelezen. De kleuren op de vis zijn de kleuren die verwijzen naar de vruchten van Heilige Geest. Welke kleur gaven zij aan die vruchten? Welke vruchten waren hun favoriet?

2. De stenen
Hierop schilderden ze waarden die zij belangrijk vonden in hun leven. We vertrokken hierbij vanuit de 10 woorden van God die Hij aan Mozes gaf.

3. Rotsen met een licht
De rots staat voor stevigheid. Simon werd door Jezus 'Petrus' genoemd. Op hem zou hij zijn kerk bouwen. Onze vormelingen zijn die kerk. Ook zij willen rots zijn. En een kaars steek je niet onder een tafel maar laat ze schijnen bovenop de berg. Ook zij willen hun licht laten schijnen. Gesterkt binnenkort door de Heilige Geest in het vormsel.

4. Duif met een goede boodschap
Met Hemelvaart kregen de leerlingen de opdracht: Ga en verkondig de blijde boodschap. Het is een opdracht die onze vormelingen ook vandaag meekrijgen. We zochten in tijdschriften en kranten op zoek naar goed nieuws. En we vouwden hiermee een duif. De Heilige Geest zie je aan zijn vruchten, aan zijn goed nieuws.

5. Schilderij met het antwoord: Wie is Jezus nu voor jou?
Als eindopdracht schilderden zij hun Jezusbeeld. Wie is Jezus nu voor hen? Waar zien zij Hem in hun leven? Waar kunnen zij Zijn stem horen? Waar herkennen ze Hem?


Je bent van harte welkom, om mee te vieren, te bidden,...

Met een dankbaar hart kijken we terug op een fijne groep.

Het ga jullie goed, en denk af en toe nog eens aan alle leuke momenten die we samen beleefden.

Marc en Sabine


Terug naar overzicht foto's