Mindfulness april - mei 2024

In een christelijke atmosfeer

Mindfulness training helpt mensen om rust te vinden temidden de drukte van het leven van elke dag. Het is gebaseerd op eeuwenoude beproefde geestelijke methodes uit Oost en West. In deze reeks willen we mindfulness beoefenen in een christelijke atmosfeer. Niet alleen de locatie, met name een kerk, zal hier een rol spelen. Tevens zullen de oefeningen christelijke geïnspireerd zijn. Zo doen we bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen en wordt er geoefend in gewaarwording van het lichaam, dit steeds gekoppeld aan God. Het doel van dit alles is om God in het dagelijks leven te ontmoeten en hierdoor zingeving en rust te vinden in het leven.

Graag bieden we jou de kans om gedurende zes namiddagen deze training te volgen. Deze zal doorgaan in de kerk van de Goede Bijstand in het centrum van Brussel, omdat die atmosfeer ideaal is om de verschillende oefeningen voor de eerste keer te proeven

Dit alles zal gebeuren onder de deskundige leiding van Peter Baekelmans, katholiek priester gespecialiseerd in Oosterse religies en met een grote ervaring in de praktijk van meditatie en yoga.

Het is de bedoeling dat je alle zes de namiddagen volgt.

Prijs: Je kan kiezen tussen drie prijzen: €60, €75 of €90. Vergemakkelijkt een lager tarief jouw deelname? Dan ben je vrij dat te kiezen. Kan je je een hoger tarief veroorloven? Dan maak jij het mogelijk dat anderen voor een lager tarief kunnen kiezen.

Je hebt niets nodig, wel is het aangeraden om gemakkelijke kleding aan te trekken.

Begeleiders: Gino Mattheeuws, Ria Dereymaeker
Spreker: Peter Baekelmans
Contactpersoon: Anne Van daele

Vrijdag 12/4/2024 van 14 tot 16 uur
Vrijdag 19/4/2024 van 14 tot 16 uur
Vrijdag 26/4/2024 van 14 tot 16 uur
Vrijdag 3/5/2024 van 14 tot 16 uur
Vrijdag 17/5/2024 van 14 tot 16 uur
Vrijdag 24/5/2024 van 14 tot 16 uur
Steeds in onze kerk van Goede Bijstand

In samenwerking met: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Vlaamse Overheid

Inschrijvingen en info: anne.van.daele@ccv.be of 02 533 29 30.

Inschrijven kan ook via het formulier op deze website. Na je inschrijving ontvang je een bevestiging.


Bach en Bijbel 2023 - 2024

Jezus achterna in de cantates van J.S. Bach

Ook dit jaar organiseert CCV in het vicariaat Brussel opnieuw een reeks 'Bach en Bijbel' onder leiding van Jan Christiaens, musicoloog en educatief medewerker van CCV in het bisdom Gent. In deze reeks halen we de band tussen de muziek en het Bijbelverhaal aan. De cantates van Bach bieden immers een muzikale overweging van het zondagsevangelie. Telkens nemen we de tekst van een bepaalde cantate onder de loep en gaan we na hoe de tekstdichter aansluiting tracht te vinden bij het zondagsevangelie. We ontrafelen vervolgens de muzikale opbouw van de cantate. De vraag die ons daarbij bezighoudt is: hoe wordt muziek hier verkondiging? We ronden telkens af met een integrale beluistering van de cantate in een biddende sfeer.

We doen dit drie dinsdagnamiddagen, telkens van 15 tot 16.30 uur.

  • 24 oktober 2023: Allerzielen (BWV 106, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit)
  • 19 maart 2024: Veertigdagentijd (BWV 159, Sehet, wier geh'n hinauf gen Jerusalem)
  • 28 mei 2024: BWV 81, Jesus Schläft, was soll ich hoffen?


De namiddagen gaan telkens door in het Pastoraal Centrum, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel

De prijs is €12 per namiddag. Indien u voor de drie dinsdagen tezamen inschrijft, betaalt u slechts €30.
Inschrijven kan bij anne.van.daele@ccv.be of telefonisch op nummer 02 533 29 30 (behalve op vrijdag)
Brede communicatie plannen herinrichting kerk

Lees hier de homilie van 20 oktober 2019 door Goedele Miseur,
over de herinrichting van de kerk.


2018: Jubileumjaar met Mildheid zondag 4 februari 2018

2018 wordt een bijzonder jaar: we vieren twee jubileums.

50 jaar geleden waren sommigen onder ons, zoals Jacqueline Jacobs, bij de aanvang van de unieke Nederlandstalige geloofsgemeenschap in het centrum van Brussel al aanwezig.
Met het Tweede Vaticaans Concilie waaide er een verfrissende wind door de Katholieke Kerk.
Gedurende die periode probeerde de Kerk meer aansluiting te vinden bij de gelovigen.
Het Latijn werd vervangen door de moedertaal en de leken kregen een belangrijkere rol in het uitdragen van de geloofsboodschap.

Dankzij Johnny De Mot, die al 30 jaar lang de geest van het Tweede Vaticaans Concilie in deze gemeenschap levendig houdt, hebben we een tweede reden om te vieren.
Als voorganger slaagt hij er in om voor elke parochiaan de Schriften te vertalen naar de dagelijkse noden die eigen zijn aan een stad als Brussel. Daarnaast heeft hij als bezieler van diverse sociale projecten in de hoofdstad, maar ook daarbuiten, de vernieuwde kijk van de Kerk in de praktijk weten om te zetten.

Deze dubbele verjaardag vieren we op Lichtmis, zondag 4 februari 2018. Tijdens deze mis zal een 5de klok als blijvend symbool in jullie aanwezigheid gewijd worden.
Dankzij deze 5de klok zal het mogelijk worden om een melodie te spelen voor de buurt. Deze zal de boodschap brengen waar onze gemeenschap voor staat.

Het is een traditie om aan elke klok een naam te geven. Ze zal de naam "Mildheid" krijgen.
Mildheid staat onder andere voor compassie, generositeit, toegeeflijkheid en zachtheid.
In deze snel veranderende maatschappij waar veel mensen zoeken naar een houvast en naar antwoorden op existentiële vragen zijn deze kenmerken wellicht de sleutels tot het bouwen van een betere wereld.

Mildheid bevat generositeit en op die generositeit doen wij graag een beroep. Zo helpen jullie onze boodschap verder uit te dragen en te zorgen voor een blijvende verankering in deze buurt.

Hieronder de gegevens van onze speciale rekening waarop gestort kan worden om het project te financieren.

Dank voor jullie bijdrage.

Het feestcomité '50 jaar Goede Bijstand'.

Rekeningnummer: BE98 7360 3805 6093 (feestcomité "50 jaar goede Bijstand").
Vermelding: 5de klok
Het Klokje
Opinietekst van Leo Vigneron

Ik had een probleem. De armoede is wereldwijd verschrikkelijk, ook in eigen land. En wij gaan vieren op 4 februari, en voor de eredienst een klokje bekostigen!
Is dat te rechtvaardigen?

Het antwoord heb ik gevonden in het Evangelie. Ik geef er u kennis van. Het is wel de Brusselse vertaling van een oude papyrusrol en gaat als volgt:

Op d'uugstroet (van Jeruzalem natuurlaaik) was ne refectoire wodat de lierlinge, manne en vraave, soomezoete om te leusteren no ons Hier.
Mo de explicoeses van ons Hier woore moeilaak. Ze verstonden het ni. Der woere al ienige in sloep gevallen.
Mo iniens scheeten ze wakker: wie komt do deuj de deui deu? Dat es Marie Madeleine de welbekende 'feministe' die het de rabbaine altaaid moeilijk mokt. Ze roept van verre "Me too!" en komt er ba zitten! Ze doot euj sacoche oupe en wat erin zat was e fleske parfum 'Chanel no. 5' ieste kaleeter ne gielen alve leeter! En ze begint met da parfum ons Hier zen voete te wassen.
De lierlinge zen dodeuj gechokijd: met da geld veu daa parfum hadden ze vaaif SDF kunnen helpen! Ons Hier komt er tussen en zegt:
"Kinderkens gien ruzie mooke. Ge zult altaaid errem meense rond aale hemme mo ik neet (Hij wist al da ze hem gingen executeire) en dodeuj ben ik content dat iemand zegt da ge me geire zeet. Meci Madeleine!
En lot ons na allemoel soeme ne pot pakken!"

Tot daar het Evangelie. Ik steun het Feestcomité, U toch ook?


Bericht van Leo Vigneron