Geleid bezoek Synagoge van Anderlecht donderdag 24 november - 14 uurOp donderdag 24 november zijn we om 14 uur welkom in de synagoge van Anderlecht. Na het bezoek aan de synagoge zelf staat de opperrabbijn Albert Guigui ons graag te woord om meer uitleg te geven over het jodendom en de joodse gemeenschap in Brussel. Uw vragen zijn welkom.

Deze uitstap is gratis, maar vooraf inschrijven is wel nodig gezien het beperkte aantal plaatsen. Er snel bij zijn is de boodschap!

Inschrijven
bianca.debaets@parlement.brussels

Ik ben al jaren een grote voorstander van interreligieuze dialoog. Door met een open blik naar elkaar te kijken, breng je immers gemeenschappen dichter bij elkaar. Dat is in een stad zoals Brussel meer dan ooit nodig.

Enkele maanden terug brachten we vanuit die invalshoek al een erg boeiend bezoek aan de boeddhistische tempel in Sint-Gillis. In november richten we de blik dan weer graag richting het jodendom.
Zoomviering 'Allerzielen' woensdag 2 november - 20 uur

Allerzielen: de dag waarop we in de katholieke kerk onze dierbare overledenen gedenken. We gaan naar het kerkhof en plaatsen bloemen op hun graf. De families van de overledenen in het voorbije jaar worden uitgenodigd om het kruisje te komen halen. We steken een kaars aan. Op belangrijke momenten hebben we meer dan anders nood aan symbolen om uitdrukking te geven aan ons geloof, onze hoop dat God ons nooit in de steek laat, dat onze overledenen Hem nu zien van aangezicht tot aangezicht.

Allerzielen: een dag met een traan en een lach. Een dag van hoop en dankbaarheid.

Tijdens dit zoomgebed willen we blijven stilstaan bij de opwekking van Lazarus in het Johannesevangelie. "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is Hij gestorven." (Joh.11,25).

Wat betekenen deze woorden voor ons? Bij die vraag willen we stilstaan in het zoomgebed van woensdagavond 2 november om 20 uur.

We willen er bidden voor onze dierbare overledenen en om geloof en hoop voor onszelf en zovelen die afscheid moesten nemen van iemand van wie ze hielden.

Als je graag aansluit bij dit zoomgebed, stuur dan een mailtje naar pastor Mariette (mariettedhondt@gmail.com). Zij zorgt dan dat je de link om deel te nemen aan de zoomviering in jouw mailbox krijgt.

Iedereen van harte welkom!
Brede communicatie plannen herinrichting kerk

Lees hier de homilie van 20 oktober 2019 door Goedele Miseur,
over de herinrichting van de kerk.


2018: Jubileumjaar met Mildheid zondag 4 februari 2018

2018 wordt een bijzonder jaar: we vieren twee jubileums.

50 jaar geleden waren sommigen onder ons, zoals Jacqueline Jacobs, bij de aanvang van de unieke Nederlandstalige geloofsgemeenschap in het centrum van Brussel al aanwezig.
Met het Tweede Vaticaans Concilie waaide er een verfrissende wind door de Katholieke Kerk.
Gedurende die periode probeerde de Kerk meer aansluiting te vinden bij de gelovigen.
Het Latijn werd vervangen door de moedertaal en de leken kregen een belangrijkere rol in het uitdragen van de geloofsboodschap.

Dankzij Johnny De Mot, die al 30 jaar lang de geest van het Tweede Vaticaans Concilie in deze gemeenschap levendig houdt, hebben we een tweede reden om te vieren.
Als voorganger slaagt hij er in om voor elke parochiaan de Schriften te vertalen naar de dagelijkse noden die eigen zijn aan een stad als Brussel. Daarnaast heeft hij als bezieler van diverse sociale projecten in de hoofdstad, maar ook daarbuiten, de vernieuwde kijk van de Kerk in de praktijk weten om te zetten.

Deze dubbele verjaardag vieren we op Lichtmis, zondag 4 februari 2018. Tijdens deze mis zal een 5de klok als blijvend symbool in jullie aanwezigheid gewijd worden.
Dankzij deze 5de klok zal het mogelijk worden om een melodie te spelen voor de buurt. Deze zal de boodschap brengen waar onze gemeenschap voor staat.

Het is een traditie om aan elke klok een naam te geven. Ze zal de naam "Mildheid" krijgen.
Mildheid staat onder andere voor compassie, generositeit, toegeeflijkheid en zachtheid.
In deze snel veranderende maatschappij waar veel mensen zoeken naar een houvast en naar antwoorden op existentiële vragen zijn deze kenmerken wellicht de sleutels tot het bouwen van een betere wereld.

Mildheid bevat generositeit en op die generositeit doen wij graag een beroep. Zo helpen jullie onze boodschap verder uit te dragen en te zorgen voor een blijvende verankering in deze buurt.

Hieronder de gegevens van onze speciale rekening waarop gestort kan worden om het project te financieren.

Dank voor jullie bijdrage.

Het feestcomité '50 jaar Goede Bijstand'.

Rekeningnummer: BE98 7360 3805 6093 (feestcomité "50 jaar goede Bijstand").
Vermelding: 5de klok
Het Klokje
Opinietekst van Leo Vigneron

Ik had een probleem. De armoede is wereldwijd verschrikkelijk, ook in eigen land. En wij gaan vieren op 4 februari, en voor de eredienst een klokje bekostigen!
Is dat te rechtvaardigen?

Het antwoord heb ik gevonden in het Evangelie. Ik geef er u kennis van. Het is wel de Brusselse vertaling van een oude papyrusrol en gaat als volgt:

Op d'uugstroet (van Jeruzalem natuurlaaik) was ne refectoire wodat de lierlinge, manne en vraave, soomezoete om te leusteren no ons Hier.
Mo de explicoeses van ons Hier woore moeilaak. Ze verstonden het ni. Der woere al ienige in sloep gevallen.
Mo iniens scheeten ze wakker: wie komt do deuj de deui deu? Dat es Marie Madeleine de welbekende 'feministe' die het de rabbaine altaaid moeilijk mokt. Ze roept van verre "Me too!" en komt er ba zitten! Ze doot euj sacoche oupe en wat erin zat was e fleske parfum 'Chanel no. 5' ieste kaleeter ne gielen alve leeter! En ze begint met da parfum ons Hier zen voete te wassen.
De lierlinge zen dodeuj gechokijd: met da geld veu daa parfum hadden ze vaaif SDF kunnen helpen! Ons Hier komt er tussen en zegt:
"Kinderkens gien ruzie mooke. Ge zult altaaid errem meense rond aale hemme mo ik neet (Hij wist al da ze hem gingen executeire) en dodeuj ben ik content dat iemand zegt da ge me geire zeet. Meci Madeleine!
En lot ons na allemoel soeme ne pot pakken!"

Tot daar het Evangelie. Ik steun het Feestcomité, U toch ook?


Bericht van Leo Vigneron