Uitreiking Junia-prijs dinsdag 9 mei - 16 uur


Artiest: Sarah Beth Baca


Op dinsdag 9 mei om 16 uur vindt de uitreiking plaats van de Junia-prijs van de vrouwenbeweging Vrouwen in Zicht in het Emmaüshuis in Aalst.

Het zou fijn zijn u daar te ontmoeten.

Na de prijsuitreiking is er een broodjesreceptie. Graag een bevestiging van uw komst via deze link of via email naar vrouweninzicht@gmail.com.

Emmaüs Aalst (www.emmaushuis.org) is gelegen in de Louis D'Haeseleerstraat 17 in Aalst. Het is een stille plek in de stad. Deze plaats is gemakkelijk met de trein te bereiken. Emmaüs ligt in het autovrije deel van de stad. Je kan parkeren op de Houtmarkt of parking Keizershallen.
Brede communicatie plannen herinrichting kerk

Lees hier de homilie van 20 oktober 2019 door Goedele Miseur,
over de herinrichting van de kerk.


2018: Jubileumjaar met Mildheid zondag 4 februari 2018

2018 wordt een bijzonder jaar: we vieren twee jubileums.

50 jaar geleden waren sommigen onder ons, zoals Jacqueline Jacobs, bij de aanvang van de unieke Nederlandstalige geloofsgemeenschap in het centrum van Brussel al aanwezig.
Met het Tweede Vaticaans Concilie waaide er een verfrissende wind door de Katholieke Kerk.
Gedurende die periode probeerde de Kerk meer aansluiting te vinden bij de gelovigen.
Het Latijn werd vervangen door de moedertaal en de leken kregen een belangrijkere rol in het uitdragen van de geloofsboodschap.

Dankzij Johnny De Mot, die al 30 jaar lang de geest van het Tweede Vaticaans Concilie in deze gemeenschap levendig houdt, hebben we een tweede reden om te vieren.
Als voorganger slaagt hij er in om voor elke parochiaan de Schriften te vertalen naar de dagelijkse noden die eigen zijn aan een stad als Brussel. Daarnaast heeft hij als bezieler van diverse sociale projecten in de hoofdstad, maar ook daarbuiten, de vernieuwde kijk van de Kerk in de praktijk weten om te zetten.

Deze dubbele verjaardag vieren we op Lichtmis, zondag 4 februari 2018. Tijdens deze mis zal een 5de klok als blijvend symbool in jullie aanwezigheid gewijd worden.
Dankzij deze 5de klok zal het mogelijk worden om een melodie te spelen voor de buurt. Deze zal de boodschap brengen waar onze gemeenschap voor staat.

Het is een traditie om aan elke klok een naam te geven. Ze zal de naam "Mildheid" krijgen.
Mildheid staat onder andere voor compassie, generositeit, toegeeflijkheid en zachtheid.
In deze snel veranderende maatschappij waar veel mensen zoeken naar een houvast en naar antwoorden op existentiële vragen zijn deze kenmerken wellicht de sleutels tot het bouwen van een betere wereld.

Mildheid bevat generositeit en op die generositeit doen wij graag een beroep. Zo helpen jullie onze boodschap verder uit te dragen en te zorgen voor een blijvende verankering in deze buurt.

Hieronder de gegevens van onze speciale rekening waarop gestort kan worden om het project te financieren.

Dank voor jullie bijdrage.

Het feestcomité '50 jaar Goede Bijstand'.

Rekeningnummer: BE98 7360 3805 6093 (feestcomité "50 jaar goede Bijstand").
Vermelding: 5de klok
Het Klokje
Opinietekst van Leo Vigneron

Ik had een probleem. De armoede is wereldwijd verschrikkelijk, ook in eigen land. En wij gaan vieren op 4 februari, en voor de eredienst een klokje bekostigen!
Is dat te rechtvaardigen?

Het antwoord heb ik gevonden in het Evangelie. Ik geef er u kennis van. Het is wel de Brusselse vertaling van een oude papyrusrol en gaat als volgt:

Op d'uugstroet (van Jeruzalem natuurlaaik) was ne refectoire wodat de lierlinge, manne en vraave, soomezoete om te leusteren no ons Hier.
Mo de explicoeses van ons Hier woore moeilaak. Ze verstonden het ni. Der woere al ienige in sloep gevallen.
Mo iniens scheeten ze wakker: wie komt do deuj de deui deu? Dat es Marie Madeleine de welbekende 'feministe' die het de rabbaine altaaid moeilijk mokt. Ze roept van verre "Me too!" en komt er ba zitten! Ze doot euj sacoche oupe en wat erin zat was e fleske parfum 'Chanel no. 5' ieste kaleeter ne gielen alve leeter! En ze begint met da parfum ons Hier zen voete te wassen.
De lierlinge zen dodeuj gechokijd: met da geld veu daa parfum hadden ze vaaif SDF kunnen helpen! Ons Hier komt er tussen en zegt:
"Kinderkens gien ruzie mooke. Ge zult altaaid errem meense rond aale hemme mo ik neet (Hij wist al da ze hem gingen executeire) en dodeuj ben ik content dat iemand zegt da ge me geire zeet. Meci Madeleine!
En lot ons na allemoel soeme ne pot pakken!"

Tot daar het Evangelie. Ik steun het Feestcomité, U toch ook?


Bericht van Leo Vigneron