Het werd Avond en Ochtend 4 november 2023

4 november - Johnny De Mot
Link: Laatste bijdrage Timothy Radcliffe Synode

7 oktober - Luc Vankrunkelsven
Tekst: Bidden is mij niet gegeven

Bidden is mij niet gegeven,
als ik volkeren zie vertrapt.
Het vloekt in mij.
Laat dan maar
mijn vloeken bidden zijn.

Bidden is mij niet gegeven,
als ik kinderen zie verkracht.
Het huilt in mij.
Laat dan maar
mijn huilen bidden zijn.

Bidden is mij niet gegeven,
als ik vluchtelingen zie verjaagd.
Het stormt in mij.
Laat dan maar
mijn stormen bidden zijn.

Bidden is mij niet gegeven,
als ik kapitaal zie heersen.
Het breekt in mij.
Laat dan maar
mijn breken bidden zijn.

Bidden is mij gegeven,
als ik vloeken mag,
als ik huilen kan,
als ik stormen durf,
als ik breken leer,
om zoveel onrecht,
om zoveel leed.

Luc Vankrunkelsven

30 september - Caritas Van Houdt
Strandvlieger

Jij vliegt
bij gratie van de wind.
Jij vliegt
omdat een touw jou strak verbindt
met iemand die je sturen kan,
een vrouw, een man, of soms een kind.

En wil je koppig
toch je eigen richting volgen,
dan tol je rond,
val je verdwaasd op harde grond
en kom je nergens meer.

Vliegen kan je nooit
op eigen kracht alleen.

Caritas Van Houdt

22 juli - Johnny De Mot
Link: Meditatie bij Te Deum Sint-Baafskathedraal 21 juli 2023


Kerknet1 juli - Caritas Van Houdt
Dankbaar aandenken aan
dichter Huub Oosterhuis
1933 - 2023

Als woorden mensen samenbrengen
verbinding verdiepen.

Als woorden mensen raken
geloof verruimen
hoop versterken
horizonten openbreken.

Als woorden zingenderwijs
het Woord ter sprake brengen
tot nieuwheid van beleving.

Wie zulke woorden schreef
zijn taalrijkdom gedeeld heeft
en mensen deed herleven.

Gezegend die mens
zijn naam zij met dank genoemd.

Hij moge rusten in eeuwigheid.

Caritas Van Houdt

Die mij droeg

Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte;
en als ik krijsend neerviel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht
op eigen kracht.

Huub Oosterhuis24 juni - Goedele Miseur
Kijk eens naar de bloemen in het veld, ze spinnen niet en weven niet.
Ze maken zich niet druk over welke kleren ze zullen aantrekken. Zie hoe mooi Onze Vader ze gekleed heeft. Zelfs de mooiste kleren van koning Salomo waren niet zo prachtig als die eenvoudige veldbloemen.

naar Matteüs 6,28-30

17 juni - Johnny De Mot
Een vredige zomeravond

Gele lissen zwijgen naast de paarse,
hommels gonzen rond de akelei,
maagdenpalm schuilt onder vrouwenmantel,
hosta's overschaduwen het flitsend vissengoud.
Zacht knielt de kat en lest zijn dorst,
vogels zingen mijn gedachten
in de prinsentuin van God.

Coby Poelman Duisterwinkel10 juni - Caritas Van Houdt
Gebed om mildheid

Laat mij haar vinden
in mijn denken
mijn doen
mijn zijn.

Laat mij haar vinden
in mensen rondom mij
in de wereld ver weg
en het leven dichtbij.

Laat mij haar vinden
in woorden
gesproken, geschreven
in dromen over vrede.

Laat mij haar vinden
de parel
die mildheid heet.

Caritas Van Houdt


Bond Zonder Naam, Juni 20233 juni - Johnny De Mot
Link: Basteyns en Blanquaert happen naar woorden in 'Mirakel n° 71', ik als toeschouwer heb er wél een paar

27 mei - Luc Vankrunkelsven
God?

JHWH is jouw Naam
JHWH, stilte waarin de stappen
klinken van tirannen die vertrekken.
JHWH:
een gat in muurvaste situaties,
een gat in de muur van de sterksten

Jij,
Jij wil niet - met luid gedruis -
over wapens gesprenkeld worden,
op munten geslagen, op markten verhandeld.
'Gott-mit-uns' is niet jouw Naam.

Jij,
Jij wil niet - met vroom gepraat -
in oorlogen dienen,
geen 'vrije' en andere markten zegenen.
'In Go we trust' is Jou een gruwel.

Jij, JHWH,
geladen Stilte,
Jij openbaart je in mensen en in groepen
die muren in beweging brengen.
Jij-zal-er-zijn
waar slaven zichzelf bevrijden,
waar slaven hun onderdrukkers verlossen
van hun goden-met-hen.

JHWH,
tedere Stilte is jouw Naam.

Luc Vankrunkelsven6 mei - Johnny De Mot
Link: Cabaretier Paul Van Vliet overleden - lees zijn 'Brief aan God'29 april - Caritas Van Houdt
Het gewone

Het gewone
wordt bijzonder
als verwondering een plaats krijgt
in het leven
als het hart met aandacht opengaat
naar wat gebeurt wereldwijd,
als ogen kijken, handen reiken
naar het andere in de ander.

Het gewone
wordt bijzonder
als hoop je gaande houdt
en je het leven
met zijn kwetsbaarheid omhelst.

Het gewone
wordt bijzonder
als je gelooft in het woord:
Ik zal er zijn
vandaag en morgen
en ook daarna
zolang de tijd zal duren
die overgaat naar eeuwigheid.

Caritas Van Houdt22 april - Johnny De Mot
Tekst: Paus in interview: Celibaat is herzienbaar

15 april - Caritas Van Houdt
Paasmorgen

Tuin van gemis
die al mijn zekerheden
houdt begraven.

Ik loop verloren
In de nacht van mijn gedachten.

Toch laait hartstochtelijk
een brandend diep verlangen.
Dit is het einde niet.

Alsof de 'vreemde' mij doorziet:
zijn stem, mijn naam
en mijn verdriet dat omslaat in extase.
Rabboeni!

Waarom zegt Hij: 'Houd Mij niet vast'?
Hoe kan Hij raden wat ik dromen durf
en heeft Hij weet van vrouwenhanden
die naar balsem geuren?

'Houd Mij niet vast!'

Doe mij verstaan, mijn zielsbeminde,
dat dit de poort is naar volkomen minne,
de ene toegang tot verrijzenis.

Caritas Van Houdt


Maria Magdalena in de tuin, Fra Angelico8 april - Johnny De Mot, Goedele Miseur
Zegening vuur en water met fakkeltocht naar onze vredesboom

La ténèbre n'est point ténèbre devant Toi
La nuit comme le jour est lumière

1 april - Goedele Miseur
Vastenmeditatie

25 maart - Goedele Miseur
Tekst: Zorgpastor Goedele getuigt: 'De eerste 5 minuten zijn cruciaal'

11 maart - Johnny De Mot
Tekst: Ex-basketballer Sébastien Bellin krijgt zaal stil tijdens terreurproces: 'Ik vergeef jullie'

4 maart - Caritas Van Houdt
Internationale Vrouwendag

Gebruikt, misbruikt,
miskend, misprezen,
ontkracht, verkracht,
verzwegen en
monddood gemaakt.

Stemloos
jouw kreet
maar goed te horen
overal, ja, wereldwijd.

Zolang er nog één vrouw
het recht op opstaan
wordt ontnomen,
zolang wordt mij
de rust ontzegd
want zij,
zij is mijn zuster.

Caritas van Houdt

25 februari - Johnny De Mot
Bij het begin van de vasten

Als we nu eens ons leven zouden
vergelijken met een appel:
een appel met schil, vlees en klokhuis.

Dan zijn we de meeste tijd
bezig aan de schil,
de buitenkant.
Af en toe boren we wat dieper,
en dan zitten we bij het vlees:
de grote waarden
die ons werk en leven kracht en smaak geven.
Maar het klokhuis
wordt meestal weggegooid.
Men weet daar geen weg mee.

Nochtans is het precies
vanuit dit klokhuis
dat een appel zijn levenskracht put.
Voor ons leven
is het net dezelfde vraag:
wat is ons klokhuis?
Wat is de kern,
de ziel van ons leven?
Vanwaar halen wij
onze diepste kracht en inspiratie?

Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven18 februari - Johnny De Mot
Link: Nieuwste release van Nick Cave: geen popmuziek maar 7 psalmen11 februari - Caritas Van Houdt
Het is wat het is

Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst

Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid

Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde

Erich Fried
Vertaling: Remco Campert

4 februari - Goedele Miseur
Bij Lichtmis 2023

Er was licht dat we vertrouwden
het sloeg zonder omwegen recht op ons in.

Eva Gerlach

28 januari - Jan Claes
Beste vrienden,

Ik ben erg onder de indruk van dit getuigenis van jonge Russen die op gevaar van eigen leven, tegen de oorlogsretoriek in, getuigen van hun diepste overtuiging en geloof in de kracht van Jezus' woorden.

Luisteren naar deze (korte) oproep kan ons misschien wel aanzetten tot dezelfde moed om voor de vrede op te komen...

21 januari - Johnny De Mot
Link: Psalmen in popsongs - Robbie Williams en 'Feel'

14 januari - Caritas Van Houdt
Gelukkig Nieuwjaar!

Ik wens je
de glans van het gewone,
de rijkdom van de eenvoud,
vreugde om de kleine goedheid,
verwondering om wat het leven
iedere nieuwe dag je geeft.

Caritas Van Houdt

7 januari - Goedele Miseur
Epifanie
Driekoningen in de volksmond

Ster

Ik zag vanavond voor het eerst een ster.
Hij stond alleen, hij trilde niet.
Ik was ineens van hem doordrongen,
ik zag een ster, hij stond alleen,
hij was van licht, hij leek zo jong en
van vóór verdriet.

M. Vasalis

31 december - Johnny De Mot
Nieuwjaar 2023...

Gewoon de beste wensen
Gewoon vrede voor eenieder
Gewoon een goede gezondheid
Gewoon wat rust
Gewoon echte vrienden
Gewoon gerechtigheid
Gewoon voldoende zon
Gewoon voldoende regen
Gewoon de onrust van de rechtvaardigen
Gewoon genieten
Gewoon je ziel koesteren
Gewoon je lijf respecteren
Gewoon en ongewone christen zijn
Gewoon je hart ruimen
Gewoon je geest scherpen
Gewoon een terrasje doen
Gewoon vieren met je gemeenschap
Gewoon Brussel liefhebben
Gewoon de vluchteling huizen
Gewoon elke mens respecteren
Gewoon de natuur in ere houden
Gewoon je afval sorteren
Gewoon houden van de Anderen
Gewoon houden van Jezelf
Gewoon herinneren en plannen
Gewoon het oude afbreken en het nieuwe opbouwen
Gewoon in jezelf en de anderen geloven
Gewoon slenteren
Gewoon zingen en dansen
Gewoon hopen en geloven
Gewoon gewoon wensen

Maar toch iets anders gewoon dan in 2022
Met de opgedane ervaringen
Met voldoende onrust en verlangen
Met veel verwachtingen
En moed
Met volhouden
Met elkaar
Gewoon een nieuw jaar

ZALIG NIEUWJAAR

gewoon Johnny De Mot
Geloofsgemeenschappen Brussel-Centrum
24 december - Johnny De Mot
Kerstwensen

Goede vrienden

Vanavond kerstavond...
Hoe zullen we vieren?

Staande in harde realiteiten
Oorlogen
Agressie
Crisis
Ziekte
Onrecht
Wanhoop
Ecologische depressie
Armoede
Zoveel onrecht
Miserie en pijn.

En toch
Ja zeker
We zullen staan
Samen
Bij een kerststal
Plaasteren beelden
Of iets kunstzinnig

We staan er
Hoopvol
Aan elkaar gesterkt

We zien
Zoveel solidariteit
Warmte gegeven
In dagen en weken
Mensen rechten de rug
Nog niet kaarsrecht
Maar dat komt
Eens komt die dag dat alle mensen
Al wat geschapen is
Rechtop staat
Het hoofd geheven
Ziel en hart
Geheeld

Een hemelse gebeuren
Niemand of niets
Van dit visioen uitgesloten
Een kind brengt het
Een pasgeborene
In doeken gewikkeld
Meer dan 2000 jaar geleden

Jezus van Nazareth
Herder, trouw
Hoop en waarheid
Gerechtigheid en vrede
Teder
Vandaag
Zovele pasgeborenen
Vandaag en morgen
Ons toevertrouwd
Onze toekomst en hoop
Wij dochters en zonen van David
Ontvangen en geven

LEVEN
GELUK
HOOP
LIEFDE
En zoveel MEER

Wij mensen van goede wil
Wij mensen met al onze blutsen en builen
Met onze stommiteiten en hardheden
Wij weten
Eens komt die dag
Voor allen
Die dag
begint vandaag
Die dag
Vandaag...
Zie je het?
Zie je het?

Ik zie al iets...
We zien het... samen.

Zalig kerstfeest
Dank Jezus
Dank mensen

Johnny De Mot24 december - Johnny De Mot
Link: Kerst- en eindejaarsinterview met kardinaal De Kesel (video)

Bron: Kerknet

17 december - Caritas Van Houdt
Kerstroos

Kleine kerstroos
winter-wonder
heb jij weet van
al wat onder mensen
om een antwoord vraagt?

Heb jij weet van
wat vertroebelt
en niet eens
het licht verdraagt?

Kleine kerstroos
wel weet jij
hoe breekbaar, broos
leven is in deze wereld.

Wijs jij ons dan de weg,
de ster naar Bethlehem
zodat wij horen in het Woord:

'Vrede breekt de harten open
voor wie zingend stil blijft hopen
Rorate coeli desuper...'


Caritas Van Houdt

10 december - Goedele Miseur
Broeders en zusters,

hebt geduld tot de komst van de Heer.
De boer, die uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land,
kan alleen maar geduldig wachten,
totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn.
Ook gij moet geduldig zijn en moedig,
want de komst van de Heer is nabij.

Jakobus 5, 7-8

3 december - Johnny De Mot
Foto's en tekst: Doop Line en Olivia

Tekst van de ouders
Waarom vieren we vandaag en dopen we onze kindjes?

Al 3 jaar en 7 maanden hebben we het geluk om ouder te zijn van deze twee prachtige meisjes. Het was voor ons niet altijd een gemakkelijk parcours, maar we zijn er ook samen sterker uit gekomen. Handen zullen in deze viering nog vaak terugkomen. Handen hebben voor ons een speciale betekenis, aangezien het lange tijd de voornaamste manier van communiceren was met Line wegens haar doofheid. Line en Olivia, onze hand zal ook steeds uitgereikt zijn naar jullie, om jullie te begeleiden en te ondersteunen.

Notre parcours en tant que parents n'a pas toujours été simple, mais nous sommes surtout reconnaissants. Reconnaissants pour le soutien que nous avons ressenti, pour la confiance que nous avons découvert en la vie, pour les beaux moments partagés et pour l'amour et la joie qui nous font vibrer quand on voit grandir nos deux poupées.

Nous sommes convaincus que sans vous tous ici présents, ce trajet n'aurait pas été aussi réussi. Chaque membre de cette communauté, famille et amis, contribue à sa façon au développement de Line et Olivia et par ce biais à notre bonheur.

C'est en remerciement pour cela que nous célébrons aujourd'hui!
Uit dankbaarheid hiervoor vieren we vandaag!

Er voor elkaar zijn, bij goede en kwade dagen, het anders zijn aanvaarden, het wonder zien in elke dag, in elk moment en in elkaar...

Lieve schatjes, we zijn ontzettend gelukkig dat we jullie hier vandaag kunnen laten dopen, Line en Olivia, zodat jullie de liefde en steun voelen van alle mensen hier vandaag aanwezig en jullie dit voor de rest van jullie leven in jullie hart dragen.

Dat is waarom we jullie laten dopen.26 november - Caritas Van Houdt
Advent

Donker de
decemberdagen.

Het einde zoekt
naar nieuw begin.
Wie kent de zin
van al ons wachten?

Vier kaarsen
dragen onze vragen
de nachten
schemerdonker in.

Dauwt hemelen nu
gerechtigheid.
Beadem ons met
uw menslievendheid.

Caritas Van Houdt

19 november - Johnny De Mot
Andrea Bocelli - The Lord's Prayer

12 november - Johnny De Mot
Geen God van doden maar van levenden

Leerlingen kunnen soms moeilijke vragen stellen. Blijkbaar kunnen de sadduceeën dat ook. Ze leggen Jezus geen eenvoudige vraag voor. Het is ook een vraag die ons waarschijnlijk bezighoudt: "Wat na onze dood? Hoe ziet dat leven na de dood eruit?"
Jezus gaat hun vraag niet uit de weg. Zoals de sadduceeën beroept Hij zich op de Schrift, op de boeken van Mozes. Als God zich voorstelt als de God van Abraham, Isaak en Jacob wil dat zeggen dat zij leven omdat God hen niet vergeten is. God is een God van liefde die sterker is dan de dood. Dat horen we op het einde van deze evangelielezing: "De Heer is geen God van dood maar van levenden, want voor Hem leven ze allemaal." (Lc.20,28)
Verrijzenisgeloof is niet gebaseerd op spitsvondige redeneringen, maar op godsvertrouwen.
Hoe dat leven na de dood eruit ziet, is dan niet meer de kernvraag. Het enige dat we daarover kunnen zeggen is dat we mogen vertrouwen dat dit goed is. Omdat we mogen vertrouwen dat God liefde is.

Pastor Chris

Ik ben er niet voor de doden - zegt God -
maar voor de levenden.
En hoe graag zou Ik willen
dat jij je met dat leven laat volstromen
en dat jij je leven richt
op de boodschap van het evangelie!
Want voor Mij is leven synoniem van liefde.
En nu reeds wil Ik je in die liefde laten delen
om ze later, wanneer je sterft,
ten volle aan je te kunnen geven,
omdat we elkaar dan van heel dichtbij
en van hart tot hart
zullen ontmoeten.

Erwin Roosen

Bron: Verrijzenisblog

5 november - Goedele Miseur
Paalhoofden

Dat palen soms in water wonen en zonder leven
elke golf doen omslaan is niet om te verbazen.
Als boom waren zij al bereid om dagen
lang de wind te breken of zon te zeven

door hun blad. Het is niet zo dat ik van
dode bomen hou. Maar palen op een rij in
zee geven soms een gevoel dat ook in
bed ineens kan komen: veiliger dan

overdag. Zoiets als oude namen tellen
van wie er niet meer zijn. Verhalen
maken van herinnering en langzaam dwalen
door een eigen land. Een beetje knielen

voor wat heilig is en zeker weten dat
wat al weg is toch niet wordt vergeten.

Johanna Kruit (1940)

29 oktober - Caritas Van Houdt
De monniken van vandaag

Zij dragen geen pij, zijn van geen
enkele orde lid, maar zij leven
in de overgave van het leven.

Hun schreden zijn gebed,
hun daden fluisteringen
van de geest die het heelal
in stand houdt.

Door hun blik ziet God
voor het eerst Zijn wereld
op nog ongekende wijze
en door hun mond weerkaatsen
engelen de echo's van hun zangen.

Midden in de wereld leven zij,
getuigenissen van een eeuwig nu.

Midden in het leven, opwaarts
tot de sterren, toenemend in
nederigheid zoals alle grote vorsten:
de monniken van vandaag.

Jan Willem bakker22 oktober - Johnny De Mot
Link: De bejaarde is een licht voor alle andere leeftijden

Bron: Kerknet

15 oktober - Caritas Van Houdt
Schaduw

Jij bent van mij
ik ben van jou
jij gaat mij vóór
of volgt mij op de voet.
Soms stap je naast mij mee
en dans je op de maat
van mijn beweging.

Wij samen één
en toch met twee
gedwee ben je
mijn zwijgzaam stille helft.
Pas zichtbaar als de zon
haar stralenbundel
breekt op mij
dan lééf je, zoals ik.

Soms ben je groter
maar ik vrees je niet
soms verdwijn je in het niet.
maar blijft aanwezig.

Gezelschap
tocht- en bondgenoot
niet enkel voor één zonne-ochtend
maar voor een leven lang.

Jou verliezen kan ik niet.

Caritas Van Houdt8 oktober - Goedele Miseur
Europa, 2022

Angst zonder gedachten, de geest
loopt als een pakezel
de verschroeide aarde op - niets
valt er te overpeinzen nu.
Voldongen feiten om ons heen.

Hoop is een alchemist: de dichtste steen
ontzegelt het. Als uit een ei: klein
verenpakketje, bebloed nog, onooglijk.
Het eerste verzet wordt het luidste protest.
Er is een nieuwe wereld mogelijk.

Lieke Marsman

5 oktober - Johnny De Mot
Tekst: Een pannenkoek aan de abdij!

24 september - Caritas Van Houdt
Lied van Gij en ik

Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt
maar wel dat Gij niet zijt een god
naar mensentrant.

Ondenkbaar beeldloos Gij, niet - Gij
als gij en ik in mensentaal -
toch ik en gij.

Gezegend Gij wiens wezen is
dat ik U niet doorgronden kan
en Gij mij wel.

Die zo zijt dat geen naam U past
en alle licht een verre schijn
goud klatergoud.

En alles niets. Een stameling
van stomheid zijt Gij in mijn mond
als ik U zing.

Maar niets of alles, eeuwig nu
zijn onvervreemdbaar Gij in mij
en ik in U.

Huub Oosterhuis17 september - Johnny De Mot
Vrij geloven

Is vrij geloven er ook nog bij
Of mag dat al niet meer
Ben je eigenlijk wel vrij
Heeft iedereen zijn eigen heer

Kun je in elk land vrij geloven
Of wordt je meteen gediscrimineerd
Bijna niemand staat er boven
Bang dat de rug hen wordt toegekeerd

Moet iedereen hetzelfde zijn
Kun je jezelf niet blijven
Eigenlijk voel je je heel klein
Bang dat ze je verdrijven

Al zeggen ze, je bepaalt zelf waar je in gelooft
Moet je dat nu wel geloven
Het ziet zwart in je hoofd
Je hebt het licht laten doven

Het was niet je eigen keus
Maar ja je zat vast in een groep
Daar is er maar één de baas, de reus
En anders zette hij je op de stoep

Ik heb dit gedicht aan mijn opa gegeven
Met als doel jullie licht niet te laten doven
Probeer ook met een ander mee te leven
En blijf altijd in jezelf geloven

Floor, 13 jaar

Bron: 1001gedichten.nl10 september - Goedele Miseur
Lief

Mijn lief, wees alsjeblieft
heel lief voor mij, nu God
mij denkelijk heeft uitgewist.

Mijn lief, blijf alsjeblieft
heel dicht bij mij. Misschien
word ik door God gemist.

Mijn lief, vertrouw ook
nu op mij. Ik ben niet weg,
God ademt mij. Mijn lief,

wees alsjeblieft heel lief
voor mij. Misschien heeft God
Zich in mijn dood vergist.

Joost Zwagerman

10 september. Werelddag Suïcidepreventie


3 september - Caritas Van Houdt
Zoals de bomen

Zoals de bomen
hebben mensen eigen wortels
en groeien in de zon
op het ritme der seizoenen
tot zij bewogen
door dezelfde wind
elkanders takken raken
en gaandeweg
in goede en in kwade dagen
tot eenheid open bloeien
elkaar gelukkig maken.

Caritas Van Houdt


27 augustus - Johnny De Mot
Stilstaan bij het evangelie
22ste zondag - jaar C - Lucas 14, 1. 7-14

Het tafereel van het evangelie: we kunnen het ons gemakkelijk voorstellen. Jezus was uitgenodigd op een maaltijd. Niet zomaar een maaltijd, neen. Een sabbatsmaaltijd bij één van de voornaamste Farizeeën. En hij is even terzijde gaan zitten om de genodigden te observeren. De gasten zochten de voornaamste plaatsen op, zo dicht mogelijk bij de gastheer. Want hoe dichter je bij de gastheer mocht zitten, hoe belangrijker je was.

En eigenlijk is dit een tafereel dat niets aan actualiteit heeft ingeboet. Ook nu zijn we vaak op zoek naar de beste plaatsen. Het wordt ons van kleins af aan zo aangeleerd: "Kom op voor jezelf, laat je niet doen!"; zo werkt onze maatschappij. En Jezus zegt daarop: "Ga niet aanzitten op de voornaamste plaats, want het kan zijn dat er nog iemand is uitgenodigd is, die voornamer is dan jij. En dan moet je vol schaamte de minste plaats innemen. Maar neem een bescheiden plaats in zodat je de eer te beurt kan vallen door de gastheer gevraagd te worden wat hogerop plaats te nemen." Zo zou het op het eerste zicht kunnen lijken dat Jezus ons een les geeft in etiquette, in wellevendheid. Maar het gaat om veel meer! Jezus legt ons de ware betekenis uit van bescheidenheid, van nederigheid.

Echte bescheidenheid is helemaal niet te verstaan als slaafse kruiperigheid of onderdanigheid. Het betekent niet dat we ons moeten kleiner maken dan we zijn. We moeten onze talenten dus niet verstoppen. God wil dat ieder mens tot zijn recht komt, dus ook wij. God sluit niemand uit, zeker niet de zwaksten, de armen, degenen die geen rechten hebben, degenen die niet meetellen naar menselijke normen.

Echte bescheidenheid wordt dan een oproep tot dienstbaarheid, tot het doen van gerechtigheid. Gods zorg voor de zwaksten gaat niet buiten mensen, buiten ons om. Gods naam, 'Ik zal er zijn', moet door ons in praktijk worden gebracht. Vandaar de oproep in het evangelie om armen... uit te nodigen, om de medemens tot zijn of haar recht te laten komen. Zo sluit dit evangelie aan bij de sterke oproep van vorige week.

Ik hoop dat we in de komende dagen dan zoals het begijntje zullen kunnen en mogen zeggen: "Bescheidenheid is een mooie deugd, ik ben blij dat ik ze heb." De echte evangelische bescheidenheid dan die komt uit het hart!

Pastor Chris
Bron: Kerkgemeenschappen Sint-Franciscus en Etterbeek-Woluwe
20 augustus - Goedele Miseur
erbarme dich, mein gott
omarm me, mijn god


13 augustus - Caritas Van Houdt
Zomer met van Gogh

Zomer van toen
wiegende velden van goudgele halmen
zinderende adem van aarde
en oerkracht,
onder hevig trillende luchten
belofte van uitbundige oogst.

Getekend, geschilderd, bewaard
in de plooien van mijn ziel
hoorbaar het eenzame vogellied
verbindende boodschap van hoop
hoog hangend tussen wolkenranden
laag scherend een groet aan de grond
met cirkelende vleugelslag.

Ruimte voor stilte, eindeloos, eeuwig
wonder van verwondering
om wat ik hoor in kleur en klank
van broze klaproos, tere korenbloem
de warmte van een stem
die mij nog steeds beroert:
leef
deel mijn adem
zorg voor mijn aarde.

De leeuwerik zingt en bidt
zolang het zomert, altijd opnieuw.

Caritas Van Houdt


9 juli - Johnny De Mot
Vakantiegebed

Wanneer de jachtigheid van deze wereld
ons dreigt te overmeesteren,
schenkt Gij ons een lome zomer,
de hete adem van de middagzon.

Zo brengt Gij ons bij,
dat wij afwisseling van tijden nodig hebben,
een tijd van werken en een tijd van rusten,
een tijd van peinzend zorgen,
een tijd van kinderlijk vertrouwen,
een tijd van ontspannend genieten.

Wees Gij, Heer,
de verkwikkende bron van levensmoed in ons leven,
heel de wonden die de drukte in ons geslagen heeft,
versterk wat door vermoeidheid verzwakt is
en schenk ons uw Geest van wijsheid
die ons helpt om net als Gij de tijd te nemen
om te genieten van uw schepping.

Amen.

Naar Fr. Vincent Ceulemans, abdij Averbode
Bron: Pastorale eenheid Borgloon


28 mei - Caritas Van Houdt
Pinksteren

Soms
overkom je mij
lichtpunt in de nacht
schaduw als beschutting.

Soms
overkom je mij
regenbui op dorstig land
bloemen in een zandwoestijn.

Soms
overkom je mij
zaad in omgeploegde akker
vrucht ondanks gebrokenheid.

Soms
overkom je mij
hand op moedeloze schouder
kracht die niet de mijne is.

Soms
overkom je mij
tederheid die wonden heelt
troost na troosteloze uren.

Geest van God
waar jij nestelt wordt het zomer.

Caritas Van Houdt


L'Esprit Saint, mosaïque Rupnik, Lourdes
21 mei - Goedele Miseur
alle mensen zijn engelen;
wat hen onderscheidt van elkaar is wat ze met hun vleugels doen
7 mei - Johnny De Mot
Tekst: Acht bloemen die naar Maria verwijzen voor in jouw tuin

Meimaand is Mariamaand. Een ideaal moment om te verkennen welke Mariabloemen een verrijking zijn voor jouw tuin.

30 april - Caritas Van Houdt
Hoop Omhelzen

je vroeg
na weken schuilkelder-verdriet
om weer de zon te mogen zien
- meisje van amper tien
oorlogskind uit Oekraïne -

je schreeuw
raakte het kind in mij
riep beelden en geluiden op
die ik vergeten waande
de smalle keldertrap, de loeiende sirene
een plekje zoekend tussen hen die ik vertrouwde
en angstig wachten
op wie? waarop? waarom? hoelang?

kwetsuren raak je nooit meer kwijt
dat wou ik je voorzichtig zeggen
mijn armen om je heen geslagen
en stil met jou van uur tot uur
de hoop omhelzen
geloven dat de zonnekracht
na nacht en donkerte
er altijd zijn zal en jou opwacht
om met licht en warmte
je broosheid te omhullen

kon ik jou maar die zon toesturen
lief kind
het leven zou een zegen zijn

Caritas Van Houdt

23 april - Goedele Miseur
Woedend

in het midden van de meterslange tafel
ligt de eendracht
roerloos als een doodsbang dier
niemand heeft armslag genoeg
om ze geruststellend naar zich toe te trekken
aan hun dure stropdassen
knopen wereldleiders alle redelijkheid op
diplomatie aan een zijden draadje
er wordt beleefd gebeten en geblaft
zo woedt een discussie

op de vensterbank hebben bloempotten gestaan
na de inslag barstte het winterharde terracotta
in huilen uit en scherven brengen zelden echt geluk
de ramen zijn wijd open gezet
alsof iemand de warmte van een zorgeloze zomeravond
opnieuw wil binnenlaten
maar het sneeuwt en achter de rookgordijnen
zoekt een dodelijke hitte zich een weg naar buiten
de vlammen dansen wild zonder feestgedruis
zo woedt een brand

het straatbeeld lijkt met een schok stil gezet
hij moet keihard tegen de grond zijn gesmakt
de fiets nog tussen zijn benen
alsof een gladde kasseistrook uit een voorjaarsklassieker
een massale valpartij had veroorzaakt
de vroege vluchters werden teruggepakt
helaas niet opgeraapt door het vuurpeloton
hij haalde een eindmeet
maar zal nooit een winnaar zijn
de fotofinish verdraagt geen twijfel
en evenmin zegegebaren
zo woedt een oorlog

Goedele Miseur16 april - Goedele Miseur
Bij Stille Zaterdag

'Leer stil zijn en leer niets doen en leer wachten'
Henriette Roland Holst


Stil worden is niet 'je gewonnen geven' aan nacht en leegte, maar proberen te overleven. Het is wat in de traditie van christelijke spiritualiteit 'bidden' wordt genoemd. Bidden is stil worden en wachten. Van de Nederlandse socialistische mystieke dichteres Henriëtte Roland Holst is de gouden regel: 'Leer stil zijn en leer niets doen en leer wachten.'

Leer dulden, leer pijn hebben, leer ademen; wacht, wacht op je weet niet wat - op een herinnering: ooit hoorde je een stem, ooit was er een moment van zeker weten, wacht tot het terugkomt, zeg niet nooit. Niets dóén. Het is niet enkel een leefregel voor je eigen ziel, maar ook voor je verhouding met een ander. Leer niet ingrijpen, niets afdwingen. Leer stil zijn en leer niets doen en leer wachten. / 't Geheim der sterken school altijd daarin / dat zij zich instelden op lange drachten.

Bidden is: je instellen op lange drachten, op levenslange zwangerschappen: zwanger zijn van een droom, een visioen, én het lange dragen van onmacht, leegte, collectieve schuld; meedragen, wegdragen, weg - leven.

Huub Oosterhuis
9 april - Caritas Van Houdt
Van Woestijn naar Pasen

De woestijn gaat bloeien
waar mensen verder zien dan
het dodelijk geweld dat onrecht heet,
verder dan agressie en oorlog,
verder dan het 'elk voor zich',
waar mensen zien dat Hij er is
de grote Aanwezige.
Zij zijn paasmensen op vandaag.

De woestijn gaat bloeien
waar mensen opstaan
uit het graf van hun angsten,
uit wonden van het verleden.
Zij staan op om engel te zijn
die de steen wegrolt en de bron aanboort
die levengevend water doet opborrelen.
Zij zijn paasmensen op vandaag.

De woestijn gaat bloeien
waar mensen op weg gaan
en 'mensen van de Weg' zijn.
Zij doen wat Jezus heeft gedaan:
brood breken en delen, zijn woord verder spreken.
Zij weten zich geroepen en gezonden
om licht en zout, troost en steun te zijn
in deze wereld van ontreddering en kille dood.
Zij zijn paasmensen op vandaag

Caritas Van Houdt2 april - Johnny De Mot
De verloren dochter

Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald?
Wie heeft het licht in jou gedoofd?
Wie heeft je rooie wangen bleek geraakt?
Wie joeg de dromen uit je hoofd?
Wie brak jouw kleine hart, kleurde je ogen zwart?
Wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd?
Wie heeft het lachen in je keel gesmoord, heeft je vuisten zo gebald?
Wie heeft dat onbevangen kind vermoord dat altijd opstaat als het valt?
Wie boog jouw rechte rug, trapte je speelgoed stuk?
Wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht?
Wie is er aan jou voorbijgegaan?
Wie verraadt hier jouw geloof?
Wie hield zich voor het kraaien van de haan na de derde keer nog doof?
Wie is het die vergat dat jij de toekomst had?
Wie heeft jou net als ik te weinig liefgehad?

D. Boublil; vert. Nederlands: L. Gerritsen
26 maart - Caritas Van Houdt
Tranen van Barmhartigheid

God die zich laat raken
bewogen en bedroefd
om wat gebeurt op onze wereld
gisteren, vandaag en morgen.
Ogen bewogen door
wat mensen elkaar aandoen
vragen veelzeggend:
ben je vergeten
wie Ik was, wie Ik ben, wie Ik zal zijn?

Mijn naam:
Barmhartigheid.

God Barmhartigheid, tentoonstelling van Michel Pochet in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel van 6 maart tot 1 mei 2022.
Lees meer over leven en werk van Michel PochetTranen van Barmhartigheid - Michel Pochet
19 maart - Johnny De Mot
Link: "We moeten weerstand bieden. Met gebed, waarheid en solidariteit"

5 maart - Goedele Miseur
Uit de lezingen van de eerste zondag van de veertigdagentijd.

De Heer beschermt je,
bij de allerhoogste God ben je veilig.
Rampen overkomen je niet,
het kwaad kan je niet raken.
Want de Heer stuurt zijn engelen.
Zij zullen je altijd beschermen,
waar je ook bent.
Hun handen zullen je dragen,
zodat je niet struikelt.

uit Psalm 91

Laten we hopen en bidden dat ook Oekraïne en Rusland engelen ontwaren en ontvangen.
26 februari - Caritas Van Houdt
Ik wou

dat ik meer moed had.
Ik heb daar zo weinig van...
Als je moed kon kopen, ik zou er
al mijn geld aan uitgeven.
Het zou mijn kostbaarste bezit zijn.
Gewone moed. Geen heldenmoed of overmoed.
Dagelijkse moed.
Mensen zouden over mij zeggen:
'Zie je hem daar?'
'Ja.'
Weet je wat hij is?'
'Nee.'
'Moedig. Heel moedig.'
'O ja?'
'Ja.'
Geluk kreeg ik er dan voor niks bij.

Toon Tellegen19 februari - Johnny De Mot
Link: Myriam Wijlens: 'Wacht niet op het initiatief van iemand anders'

12 februari - Caritas Van Houdt
Tekst: Februari

5 februari - Johnny De Mot
Tekst: Lichtmis

29 januari - Goedele Miseur
Donderdag ging de Poëzieweek van start.
Het thema van deze tiende editie is Natuur.
Daarom deze Psalm.

PSALM

Dan zullen deze geluiden wind zijn,
als ze opstijgen uit hun plek, dan
zullen ze verwaaien, zijn ze wind.

We hebben geademd en onze adem was
als zuchten van bomen om een huis,

we hebben gepreveld en onze lippen
prevelden als een tuin in de regen,

we hebben gesproken en onze stemmen
dwaalden als vogels boven een dak.

Omdat wij onze naam wilden vinden.
Maar alleen de wind weet de plek
die wij waren, waar en wanneer.

Rutger Kopland
22 januari - Caritas Van Houdt
Samen

Dragen
en gedragen worden
houdt mensen in balans.

Voorbij de angst
onzekerheid en twijfel
verbinding mogelijk maken.

Dansen met de golven
het leven als geschenk omarmen
geloven in verbondenheid.

Dragen
en gedragen worden
ultieme test
of dit verhoopte
samen
mens en wereld
redden zal.

Caritas Van Houdt15 januari - Johnny De Mot
'Het komt niet op het individu aan. Hier komt het op het grote aantal aan: honderddertig mensen heeft Veronese in zijn Bruiloft te Kana afgebeeld, met verschillende gezichten, gebaren en blikken, zodat het oog zich heerlijk kan verliezen in details en constellaties, in de architectuur en de talrijke rekwisieten van dit mensheidstoneel. Toen ik voor dit reusachtige, bijna zeventig vierkante meter grote schilderij stond, gebeurde precies wat zou dreigen te gebeuren als Jezus nu zou verschijnen: ik schonk aan Hem niet meer aandacht dan aan ieder ander.'

Navid Kermani, Goddelijke kunst, Cossee, 2016

De bruiloft te Kana (1562-63)
P. Veronese
8 januari - Goedele Miseur
'Ik neem U bij de hand en waak over U
en maak U voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.'

Jesaja 42,6

'Hij zal u dopen met H. Geest en met vuur.'

Matteüs 3,11

1 januari - Caritas Van Houdt
Een wens
voor ieder mens
die meegaat
op de weg naar vrede.

Gezegend 2022!

Caritas Van Houdt

25 december - Luc Valgaeren
Tekst: De Eeuwige Vlam18 december - Johnny De Mot
Artikel: Eeuwigheid begint nu, niet later

Bron: Kerknet.be

11 december - Caritas Van Houdt
Tekst: Zand

4 december - Goedele Miseur
tweede zondag

zoals de westenwind kilometerslang
z'n hand stevig in je rug legt
wanneer je langs het kanaal fietst

zoals een regenbui ongezien
haar druppels laat oplossen
in het wateroppervlak van de traag schuivende rivier
en je onmogelijk het moment kan vatten
waarop druilerig gemiezer opeens scheepsrompen helpt dragen

zoals alleen die ene brekende golf
de wisseling van de getijden aanzegt
zonder dat het schuim verraadt
of hier de allerlaatste stuiptrekking van eb
kwam aangerold
dan wel een nieuwe vloed

zoals de tijd altijd
weer aan
onze waarneming ontsnapt

wees Gij zo
ongrijpbaar
mij nabij

27 november - Johnny De Mot
Tekst: In De Boot20 november - Caritas Van Houdt
Geloven dat het kan

Wat onze wereld overkomt
versta het als een teken
de ander is een mens als jij.

Wat onze wereld overkomt
hoor het als een boodschap
deel met de ander, dat maakt vrij.

Wat onze wereld overkomt
zie het als een zegen
voor jou, voor mij, voor iedereen
als menselijkheid het wint
als solidariteit standhoudt
als zorg voor al wat leeft primeert
als wereldwijde broederschap ons draagt.

Geloven dat het kán
is dan de eerste stap naar toekomst
waar jij en ik en alle anderen samenleven
als in een nieuw en vreedzaam 'wij'.

Caritas Van Houdt13 november - Goedele Miseur
Eens voorbij

eens voorbij allerzielen
trekt er herfst door ons lijf
zoals de rook van nat dennenhout
door de schouw van het huis
loom en onwillig

het vergeten vangt aan
de geuren van gemaaid gras
bosaardbeien en hitteonweders
het gretige ochtendlicht
dat zich vol en romig
op verse boterhammen liet smeren
de vrienden zorgeloos
onder de lampionnen
de verre reizen naar onszelf

buiten gaat het leven weer
in hongerstaking
we weten hoe zinloos
protest altijd eindigt
dus kijken we naar binnen
door de beroete kachelraampjes
de dagen van vergezichten
zijn voorbij

6 november - Johnny De Mot
Tekst: Het Sprookje van Verdriet en het Oude Vrouwtje

30 oktober - Caritas Van Houdt
Tekst: Wolken23 oktober - Goedele Miseur
Rabboeni, maak dat ik zien kan!
Mc 10, 51

16 oktober - Johnny De Mot
Tekst: He Sees Migrants as 'Modern Slaves', and Has Devoted His Life to Helping Them

9 oktober - Caritas Van Houdt
Tekst: Lourdes 2021

2 oktober - Goedele Miseur
Tekst: Nu de herfst zich kenbaar maakt

4 september - Johnny De Mot
Tekst: Startbezinning


In Goede en Kwade dagen 26 oktober 2020 - 9 juni 2021

In de periode tussen 26 oktober 2020 en 9 juni 2021
verschenen elke dag berichten op onze website.
Een foto, wens of tekening.
Om op te beuren, te hopen, te ondersteunen en te delen.

Herbekijk hier alle berichtenBruggenbouwers 23 juni - 25 oktober 2020

In de periode tussen 23 juni en 25 oktober
verschenen regelmatig berichten op onze website.
Een periode van overbruggen.
Glimlach, het positieve, nog niet volop.

Herbekijk hier alle berichtenIn Goede en Kwade dagen 26 maart - 22 juni 2020

In de periode tussen 19 maart en 22 juni
verschenen elke dag berichten op onze website.
Een foto, wens of tekening.
Om op te beuren, te hopen, te ondersteunen en te delen.

Herbekijk hier alle berichten