Goede Bijstandskerk Brussel 25 maart 2020

Het blijf wringen
Een zaterdag en een zondag 22 maart
Zo zonder viering in onze kerken
Zonder fysiek de gemeenschappen aanwezig
De ogen niet zien, niet kunnen groeten.

We hebben een kleine dienst gehouden
Licht dat ons aanstoot in de morgen gezongen
Kaarsen aangestoken
Dan met vier
Lezingen van de vierde zondag in de veertigdagen tijd
Samuel zoekt een nieuwe koning voor Israel
Allen die worden voorgesteld: ze zijn slim en beroemd
Voorbereid op een hoge functie
Maar die worden niet gekozen
Wordt wel gekozen, de achtergebleven jongen
Er wordt niet gezegd of hij slim of machtig was
Wel: hij was rossig en had prettige ogen.

God van Leven kiest met andere prioriteiten
Stel je voor, we kiezen een eerste minister omdat zij of hij mooie ogen heeft
En een prettig voorkomen...
Die andere parameters
Onverwacht
Maar voor het oude Israel heeft het gewerkt
David werd wijs en mild
En deelde
Hoop en vrede.

Gisteren rond achten
In deze uitgangsbuurt gewoonlijk groepjes op weg naar de bars
Cafés en dancing
Nu plots handgeklap, ramen open
Verzet van handen dat dankbaarheid wordt.
We hebben de Bijstandsklokken geluid
En zullen dat nu elke avond doen
Tweemaal om acht uit dankbaarheid
Om 20u05 voor alle doden in zovele landen.
Dank goede vrienden en stuur door

Tenslotte: wie was er jarig afgelopen week...
Klap klap klap klap

Zegen van en voor allen
Johnny