Gebeden om troost 27 maart 2020

God, laat er rust komen in mijn hart
en laat het stil worden in mijn hoofd,
zodat ik mij kan richten op de dag.
- Anoniem

Here God,
In iedere storm biedt U een schuilplaats
laat me daar uw geborgenheid ervaren.
- Anoniem

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U
Ik kan het niet alleen
In mij is duisternis, bij U is licht
Ik ben eenzaam, U verlaat mij niet
Ik ben bang, bij U is hulp
Ik ben onrustig, bij U is vrede
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld
Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn weg.
- Dietrich Bonhoeffer

Hemelse Vader,
Ze zeggen wel dat tranen
de spiegels van de ziel wassen,
maar het water is me tot de lippen gekomen,
Verdriet overspoelt me.
Het doet zo'n pijn, wat me is overkomen,
ik heb er geen woorden voor.
Ze zeggen wel
dat Uw Geest 'Trooster' wordt genoemd.
Wat verlang ik daarnaar,
Vang mijn tranen in Uw kruik.
Maak de weg begaanbaar,
In Jezus' Naam,
Amen.
- 'Help ons u te vinden', 101 nieuwe gebeden, PKN

Heer,
ik weet niet waar U bent
waar U zich ophoudt in het al
maar toen alles heel erg moeilijk werd
wist ik het ineens wel:
U stond naast me
ik kon met U praten.
Dat heb ik toen gedaan.
Het luchtte me op.
Dank U, Heer,
ik weet nu dat ik bij U terecht kan.
- 'Gebedenboekje', Toon Hermans

Bron: ikmisje.eo.nl