Bruggen bouwen op weg naar Pasen 11 april 2020


De dagen naar Pasen zijn dit jaar anders dan gewoonlijk. De hele wereld voert op dit ogenblik een zeer moeilijke strijd tegen een onzichtbare vijand, het dodelijke coronavirus. "Zorg goed voor elkaar en zorg goed voor je zelf", luidt de opdracht. Pax Christi voegt er aan toe: "Alleen in wereldwijde solidariteit zullen we deze moeilijke strijd winnen."

In plaats van de ander te blijven zien als een rivaal zoals in het dagelijks leven vaak gebeurt, willen wij nog meer onze ogen openen voor de meest kwetsbaren rondom ons en in de wereld. Zij zijn onze beste bondgenoten in deze strijd. Zo kan er ook genezing komen van dit ander dodelijk virus dat de harten en gewetens vergiftigt, het virus van haat en onverschilligheid.

Tijdens de Goede Week luisteren gelovigen en mensen van goede wil opnieuw naar het verhaal van iemand die zich geweldloos heeft gegeven in liefde ten einde toe, Jezus van Nazaret. Hij sloeg niet terug als hij beledigd werd. Op het ogenblik dat hij ter dood werd veroordeeld, deed hij een beroep op het geweten van zijn tegenstanders. Hij sprak nog woorden van vergiffenis, vooraleer hij als een misdadiger stierf aan een kruis. Een dergelijke liefde kwam opnieuw op het scherm in de film "A Hidden Life". Deze film toont het leven van Franz Jägerstätter, een Oostenrijkse boer die weigerde trouw te zweren aan Hitler en daarom op 36-jarige leeftijd werd terechtgesteld.

Pasen betekent nieuw licht voor allen die zich openstellen voor een liefde die groter is en verder reikt. Het helder licht van Pasen verwijst naar de Levende bij uitstek die in de stilte woont en ons de hand reikt. In de Paastijd wordt elk jaar een grote Paaskaars ontstoken, symbool van Jezus’ geweldloze liefde ten einde toe. Symbool ook van de liefde van zoveel mensen die door hun dagelijkse inzet en daden van kleine goedheid hoop brengen in de wereld. De oproepen van Antonio Gutterez, secretaris-generaal van de VN, en van paus Franciscus tot een algeheel en onmiddellijk staakt-het-vuren wereldwijd bevestigen het verlangen naar een nieuwe wereldwijde solidariteit die toekomst schept voor allen.


God van vrede,
onze wereld beleeft bange tijden.
Wij worden bedreigd door een agressief, onbekend virus.
Wij beseffen nog meer onze broosheid en onze nood aan solidariteit.

In deze dagen gaan wij met Jezus de weg van Goede Vrijdag naar Pasen.
Moge Jezus die geweldloos liefhad ten einde toe, ons inspireren
om ook vandaag eenzelfde weg te gaan in gegeven liefde.
Dat wij bruggen blijven bouwen, voorbij vijandschap, over grenzen heen.

Geef dat wij zoals Jezus, uw veelgeliefde Zoon, nog beter ontdekken
hoe wij zelfzucht en wrok, haat en vijandschap kunnen overstijgen.
Laat ons groeien in mededogen, in trouw en kleine goedheid
om de onzichtbare vijand die ons naar het leven staat te overwinnen.

Vijandschap zit evenwel ook in ons, een vijandschap
die de ander monddood maakt en miskent.
Geef ons in deze dagen de Geest die de geweldloze Jezus bezielde
zodat wij op onze beurt iedere mens met uw vrede en liefde omarmen.

Foto: Jeffrey/Creative Commons

Bron: www.paxchristi.be