Orthodoxe christenen vieren vandaag Pasen 20 april 2020
Oorspronkelijk gepubliceerd op kerknet.be op 19 april 2020


Metropoliet Athenagoras Peckstadt draagt het licht van de Opstanding uit in de orthodoxe kathedraal in Brussel ©orthodoxia.be

De honderdvijftigduizend orthodoxe christenen in ons land vieren Pasen vandaag noodgedwongen thuis.

Driehonderd miljoen orthodoxe christenen wereldwijd vieren vandaag, zondag 19 april 2020, de verrijzenis van Christus. Voor de orthodoxe christenen is dit het Feest der Feesten, de Plechtigheid der Plechtigheden. Na een periode van veertig dagen vasten, berouw en gebed gaan zij over van de duisternis naar het Licht, van de dood naar het Leven. Maar omwille van de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus, moeten ook de orthodoxe christenen dit grote feest dit jaar thuis vieren. Dit wordt een moeilijke opgave, weet metropoliet Athenagoras Peckstadt. Pasen en de Grote Week die eraan voorafgaat, het is nu eenmaal een tijd waarin de kerken normaal gezien vollopen. Wie ooit een orthodoxe paasliturgie meevierde, houdt daar een onvergetelijke herinnering aan over.

Feest der feesten

De viering begint iets voor middernacht met een nachtelijke processie, buiten rond de kerk. Alle gelovigen dragen brandende kaarsen, die aangestoken worden aan de kaars van de hoofdcelebrant. Na het voorlezen van het Opstandingsevangelie roept deze voor het eerst Christus is verrezen uit, dadelijk met luide stem beantwoord wordt door alle gelovigen: Hij is waarlijk verrezen! De hele nachtdienst lang wordt deze uitroep in talrijke prachtige hymnen herhaald en luiden de kerkklokken haast zonder ophouden. Omdat de orthodoxe kerken vasthouden aan de juliaanse kalender en die niet heeft vervangen door de gregoriaanse kalender zoals de westerse kerken dat wel deden, valt de paasdatum soms samen, maar vieren de orthodoxen Pasen soms een week later – zoals dit jaar – of zelfs vijf weken later – zoals volgend jaar.

De Schrift leert dat Jezus uit de doden is opgestaan na het joodse Pesach; dus kan Pasen voor ons niet met Pesach samenvallen. Athenagoras Peckstadt

Groeiende gemeenschap

De Vlaming Athenagoras Peckstadt is sinds 2013 aartsbisschop van het oecumenische patriarchaat in ons land. Zijn kerkgemeenschap groeit, vooral door de komst van orthodoxe inwijkelingen uit Bulgarije, Roemenië, Rusland en noem maar op. Het aantal orthodoxe christenen in België wordt geschat op zowat honderdvijftigduizend. Ze worden bediend door nagenoeg honderd geestelijken in ruim tachtig parochies, verspreid over het hele land. Er zijn Griekstalige parochies, Russische, Servische, Roemeense, Bulgaarse, Georgische en Oekraïense, maar ook parochies waarin de diensten voornamelijk in het Nederlands, het Frans of het Duits worden gevierd. Athenagoras is trouwens ook het aanspreekpunt van de oosterse christenen – kopten, Armeniërs, Syrisch-orthodoxen – voor de Belgische overheid.

Ook sommige oosters-katholieke gemeenschappen, zoals de Eritrees-katholieken, vieren vandaag Pasen.

Bekijk op website van de orthodoxe Kerk in ons land het beschikbare beeld- en geluidsmateriaal van de paasliturgie van de afgelopen jaren.

Bron: kerknet.be