Van kindsoldaat tot strijder tegen corona 9 mei 2020In het opvangcentrum van scheutist Ivo Vanvolsem in Kananga (DR Congo) maken ex-kindsoldaten mondmaskers om de bevolking te beschermen tegen corona.

Pater Ivo Vanvolsem, afkomstig uit Buizingen, woont en werkt al sinds 1972 in de stad Kananga in DR Congo. In zijn opvangcentrum voor daklozen kwamen vorig jaar heel wat kindsoldaten van de rebellenbeweging Kamuina Nsapu terecht, nadat die de wapens had neergelegd, tevreden met het aftreden van president Kabila.

Pater Ivo vertelt: Met veel moeite slaagden we erin de kinderen met hun families te herenigen. Overal werden ze met veel vreugde verwelkomd, maar hun toekomst bleef onzeker. Het ging steevast om heel arme families. Hun kwetsbare situatie had de kinderen er net toe aangezet om zich aan te sluiten bij de militie. Dus wat nu?

Na overleg kwam UNICEF over de brug met fondsen om de 75 meest kwetsbare kindsoldaten van de stad Kananga te helpen met een kortstondige vorming. De jongens konden meubelmaker of hersteller van fietsen en moto’s worden. De minder talrijke meisjes konden kiezen voor snit en naad. Het gaf hun een identiteit en fierheid. Maar vruchteloos zoeken naar werk schiep nieuwe frustraties.

Nieuwe vijand corona

Ondertussen zorgde het coronavirus onverwachts voor een nieuwe dreiging in de hoofdstad Kinshasa, op bijna 1.000 km van Kananga. De Kasai-regio is nog coronavrij maar ook hier geldt al de richtlijn: afstand houden. In Kinshasa moet iedereen bovendien een mondmasker dragen. Vroeg of laat zal die maatregel ook hier in het binnenland zal van kracht worden, vermoed pater Ivo. En daarop wil hij voorbereid zijn, want ze nergens te koop.

Pater Ivo: Vrienden uit Vlaanderen inspireerden ons om zelf aan de slag te gaan. Samen met kleermaker Shambuyi, die pas in een hospitaal mondmaskers had gemaakt, leerde ons de techniek. Met twee balen katoen en twee handnaaimachines zetten we ons aan het oefenen. Daarnaast hebben we nog twee elektrische naaimachines die we bij gebrek aan elektriciteit nog nooit gebruikt worden. Shambuyi knutselde er wat aan, kocht enkele wisselstukken op de markt en in een minimum van tijd waren ze handmatig bruikbaar!

Vijf van de twintig meisjes die in opvangcentrum Mpokolo snit en naad hadden gevolgd maar nu zonder werk zaten, gingen enthousiast in op de vraag om maskers te leren naaien. Nu vechten ze niet meer met wapens maar met solidariteit, tegen de onzichtbare vijand corona. Meteen leren ze zich positief in te zetten om de bevolking te helpen. De vijftien andere meisjes staan te popelen van ongeduld om met ons mee te werken, getuigt pater Ivo: De menselijke wil en mogelijkheden ontbreken niet in Congo!

Maar dan zijn er wel meer dan vier naaimachines en twee balen katoen nodig. Op tien dagen tijd maakten de vijf meisjes al 330 maskers. Maar in Kananga wonen 2 miljoen mensen... Alle steun voor het werk van pater Ivo Vanvolsem in Kananga is dan ook welkom (Scheut Ontwikkelingssamenwerking, IBAN: BE82 0000 9019 7468, BIC: BPOTBEB1, mededeling: 02243031091, Mpokolo, Kananga).

Bron: www.kerknet.be