People's Faces 10 mei 2020Het zal voorbij gaan
It's coming to pass

Mijn landen vallen uit elkaar
My countries coming apart

De hele zaak wordt
The whole thing's becoming

Zo'n stuntelige klucht
Such a bumbling farce

Was dat een cruciaal historisch moment
Was that a pivotal historical moment

waar we strompelend aan voorbij gingen?
We just went stumbling past?


Hier zijn we
Here we are

Dansend in het rommelende donker
Dancing in the rumbling dark

Kom dus wat dichterbij
So come a little closer

Geef me iets te grijpen
Give me something to grasp

Geef me je mooie, afbrokkelende hart
Give me your beautiful, crumbling heart


Weer een ramp
Another disaster

Catharsis
Catharsis

Weer een half afgedankte luchtspiegeling
Another half-discarded mirage

Weer een masker dat afvalt
Another mask slips


Ik ga de confrontatie aan met het fysieke
I face off with the physical

Mijn hoofd rinkelt van de liefde voor de sterren
My head's ringing from the love of the stars

Er is hier te veel schijn
There is too much pretence here

En teveel hangt af van het kwetsbare loon
And too much depends on the fragile wages

En de torenhoge huurprijzen hier
And extortionate rents here


We werken elke angstige dag die ons wordt gegeven
We're working every dread day that is given us

voelen ons zoals we denken dat de mensen ons zien
Feeling like the person people meet

Wij zijn het echt niet
Really isn't us

Alsof we onder de problemen ten onder gaan
Like we're going to buckle underneath the trouble

elke minuut
Like any minute now

De strijd zal ons klein krijgen
The struggle's going to finish us


En dan glimlachen we naar onze vrienden
And then we smile at all our friends

Het is moeilijk
It's hard

We houden nijdig onze hoofden naar beneden
We got our heads down and our hackles up

Onze rug is tegen de muur
Our back's against the wall

Ik voel je pijn
I can feel you aching

Niets van dit alles was in steen gegrift
None of this was written in stone

Er is niets dat we niet mogen weten
There is nothing we're forbidden to know

En ik voel de dingen veranderen
And I can feel things changing

Zelfs als ik zwak ben en breek
Even when I'm weak and I'm breaking

Ik sta te huilen bij het treinstation
I'll stand weeping at the train station

Omdat ik je gezichten kan zien
'Cause I can see your faces


Er is zoveel rust te vinden in de gezichten van mensen
There is so much peace to be found in people's faces


Ik zag het brullen
I saw it roaring

Ik voelde het als een rouwende vriend in mijn kleren klauwen
I felt it clawing at my clothes like a grieving friend

Het zei
It said

'Er is geen nieuw begin
'There are no new beginnings

Tot iedereen beseft dat we zo niet verder kunnen doen'
Until everybody sees that the old ways need to end'

Maar het is moeilijk te accepteren dat we allemaal even zwak zijn
But it's hard to accept that we're all one and the same flesh

Gezien de diepe kloof tussen onderdrukker en onderdrukte
Given the rampant divisions between oppressor and oppressed

Maar toch hebben we
But we are though


Meer empathie
More empathy

Minder hebzucht
Less greed

Meer respect
More respect

Alles wat ik te zeggen heb, is al gezegd
All I've got to say has already been said

Ik bedoel, je hebt het van jezelf gehoord
I mean, you heard it from yourself

Als je in bed lag en niet kon slapen
When you were lying in your bed and couldn't sleep

Denkend dat we dit niet zouden kunnen doen
Thinking couldn't we be doing this

Anders?
Differently?


Ik luister naar elk klein gefluister in de verte dat lofzangen zingt
I'm listening to every little whisper in the distance singing hymns

En ik kan
And I can

Ik kan dingen voelen
I can feel things

Veranderen
Changing


Maar het is zo moeilijk
But it's so hard

We houden nijdig onze hoofden naar beneden
We got our heads down and our hackles up

Onze rug is tegen de muur
Our back's against the wall

Ik voel je hart sneller kloppen
I can feel your heart racing

Niets van dit alles was in steen gegrift
None of this was written in stone

Het debiet neemt toe, maar de rivier beweegt langzaam
The currents fast but the river moves slow

En ik voel de dingen veranderen
And I can feel things changing

Zelfs als ik zwak ben en breek
Even when I'm weak and I'm breaking

Ik sta huilend op het treinstation
I stand weeping at the train station

Omdat ik je gezichten kan zien
'Cause I can see your faces


Er is zoveel rust te vinden in de gezichten van mensen
There is so much peace to be found in people's faces


Het is niet genoeg
It's not enough

je voor te stellen dat we blij zullen zijn als we genoeg spullen hebben
To imagine we'll be happy, when we've got enough stuff

Al dit gedoe blokkeert ons
All this stuff is blocking us

Ik ben bescheiden en jaag niets na
I'm neat with no chaser

Ik ben helemaal geest, maar ik zink
I'm all spirit but I'm sinking

Omdat de dagen geen dagen zijn, maar vreemde symptomen
Because the days are not days but strange symptoms


Dit is onze gezamenlijke tijd
This age is our age

Maar onze tijd kleurt beige
But our age is rage sinking to beige

En ja, onze kinderen zijn dapper
And yes our children are brave

Maar hun missie is vaag
But their mission is vague

Nu, ik heb de antwoorden niet
Now I don't have the answers

Maar er zijn nog steeds dingen te zeggen
But there are still things to say

Ik staar op een andere moeilijke dag naar mijn stad
I stare out at my city on another difficult day

En ik schreeuw naar binnen
And I scream inwardly

Wanneer zal dit veranderen?
When will this change

Ik begin te vervagen
I'm beginning to fade

Maar mijn gezond verstand is gered, omdat ik je gezichten kan zien
But my sanity's saved, 'cause I can see your faces

Mijn geestelijke gezondheid is gered
My sanity's saved

Omdat ik je gezichten kan zien
'Cause I can see your faces


Het is moeilijk
It's hard

We houden nijdig onze hoofden naar beneden
We got our heads down and our hackles up

Onze rug is tegen de muur
Our back's against the wall

Ik voel je hart sneller kloppen
I can feel your heart racing

Niets van dit alles was in steen gegrift
None of this was written in stone

Het debiet versnelt maar de rivier beweegt langzaam
The current's fast but the river moves slow

En ik voel de dingen veranderen
And I can feel things changing

Zelfs als ik zwak ben en breek
Even when I'm weak and I'm breaking

Ik sta huilend op het treinstation
I stand weeping at the train station

Omdat ik je gezichten kan zien
'Cause I can see your faces


Ik hou van de gezichten van mensen
I love people's faces


Songwriters: Daniel De Mussenden Carey / Kate Tempest
Bron: LyricFind
Vertaling: Tine Struyve