Verbanddoos 20 mei 2020We hebben allemaal een verbanddoos nodig
met de volgende inhoud.

Een bril
om alle kwaliteiten van de mensen rondom ons te zien
en te waarderen.

Een elastiekje
om niet te vergeten flexibel te zijn
als de mensen of de dingen niet zijn
zoals we zouden willen.

Een verband
om de gekwetste gevoelens
te genezen, zowel de onze
als die van anderen.

Een potlood
om al het goede dat ons elke dag overkomt te noteren.

Draad
om de mensen die echt belangrijk zijn in ons leven
aan ons te binden.

Een gom
om niet te vergeten dat elk van ons fouten maakt
en dat we de gelegenheid hebben om die uit te vegen.

Een kus van chocolade
om ons eraan te herinneren dat iedereen
elke dag behoefte heeft aan een kus, een liefkozing
en een teder woord.

En ten slotte een zakje thee
zodat we op het einde van de dag kunnen rusten,
ons ontspannen en nadenken.

Misschien ben jij voor de
wereld gewoon "iemand".

Maar je bent stellig
"de wereld"
voor "iemand".

Moge deze verbanddoos
binnen jouw bereik zijn
in geval van nood!