Groter dan ons hart - Huub Oosterhuis 30 mei 2020


Gij die geroepen hebt 'licht'
en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen
tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt 'o mens'
en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe
dat ik nog leef.

Allen
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Gij die de liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.

Allen
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Voor allen die gekruisigd worden,
wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien,
voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn
in de handen van de mensen.

Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen,
liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.

Allen
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in,
ons vasthoudt,
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt
dat onze ziel vervult;
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons opengaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.

Verhaast de dag van uw gerechtigheid,
zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden, kinderen gedood,
dat wij de aarde schenden
en elkaar het licht ontroven.

Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag
dat wij, nu nog verdeelde mensen,
in uw stad verzameld zijn,
in u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd.
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn.

Allen
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Bron: www.kuleuven.be