Hoop 19 juni 2020


Hoop is
dat gevangen zitten
niet het laatste is;
dat honger hebben
niet het laatste is;
dat je werk verliezen
niet het laatste is;
dat macht die triomfeert
niet het laatste is;
dat terreur die blindelings
moordt en doodt
niet het laatste is;

Hoop is
dat iemand zien sterven
niet het laatste is;
dat schuld hebben
niet het laatste is;
dat 'het kan me niet schelen'
niet het laatste is;
dat uit je land moeten vluchten
niet het laatste is;
dat in de steek gelaten worden
niet het laatste is;
dat er geen zin meer in zien
niet het laatste is;
dat het allerlaatste wat we zien
van een mens
en zijn bestaan hier op aarde
toch niet het laatste is...

Geert Dedecker

Bron: beweging.net: tussen haakjes, juni 2020