Verrijzenis 20 juni 2020


En de mensen bleven thuis.
En ze lazen boeken, en luisterden, en ontspanden.
En deden oefeningen, en maakten kunst, en speelden spelletjes.
En leerden nieuwe manieren van zijn, en waren stil.
En ze luisterden met meer aandacht.

Sommigen mediteerden, sommigen baden,
sommigen dansten.
Sommigen kwamen hun schaduwen tegen.
En de mensen begonnen anders te denken.

En de mensen genazen.
En in de afwezigheid van mensen die
onwetend, gevaarlijk, en harteloos leefden,
begon de Aarde te helen.

En toen het gevaar geweken was,
en de mensen weer samenkwamen,
rouwden ze om hun verlies.
En maakten ze nieuwe keuzes,
en droomden ze nieuwe dromen.

En creëerden ze nieuwe manieren
om de Aarde volledig te helen,
omdat ze zelf geheeld waren.

We hopen dat na de coronacrisis
niet alleen het virus overwonnen wordt,
maar dat er ook een nieuwe manier van leven mogelijk wordt,
dat er een politiek kan groeien
in dienst van de mens en niet van de winst.

Dat zou nog eens goed nieuws zijn,
een nieuwe verrijzenis.

Kitty O'Meara

Bron: beweging.net: tussen haakjes, juni 2020