Ontmoeting - Maria en Elisabet 13 december 2020


Luc Blomme


Ik wist wel dat je komen zou
mijn lieve nicht.

Nooit eerder joeg de levensstroom
zo krachtig door mij heen
werd mijn vertwijfeld vrouwenhart
opnieuw tot bloei gebracht.

Zwanger van belofte
welft boven mij de hemel
en open staat mijn huis, zielswijd open
terwijl Judea, mijn klein land,
zingend mag blijven hopen.
En zie, daar kom je aan
Maria
vrouw als ik en toch verheven
boven al wat vrouw zijn heet.
Schakel tussen oud en nieuw
Gods bruid, Gods lief.

Jouw lied brengt in vervoering.
Wat overkomt mij in dit heilig uur?
Verterend vuur, Gods vruchtbaarheid
brandt in mijn moederschoot.
Vrouwen dragen hemels heil
voor nu en alle tijden.

Ik wist wel dat je komen zou
mijn lieve nicht.
Jij draagt het Licht, jij draagt het Leven.
Heel even staat de wereld stil
en voor de mens van goede wil
wordt alles anders dan voorheen.

Caritas Van Houdt