De Wijzen 6 januari 2021


Driekoningen - catacomben van Priscilla, Rome

Volg de Wijzen.
Zij hadden het licht gezien,
zij gingen en zochten
en herkenden in het kleine
het grote wonder uit de hemel.
Zij waren present en zij knielden.

Volg de Wijzen.
Zij offerden goud,
de parel in het diepste zelf,
het mooiste wat een mens kan geven:
gelouterde, groeiende liefde.
Zij bogen het hoofd en zij knielden.

Volg de Wijzen.
Zij brachten de mirre
voor moeder en kind,
geurige balsem voor lichaam en ziel
waarin vruchtbaarheid schuilt
als geluk voor de wereld.
Zij gaven zichzelf en zij knielden.

Volg de Wijzen.
Zij offerden wierook
als eer en als lof voor
de Koning der koningen zelf.
Zij lieten zich vullen met helder licht,
mildheid van boven die mensen opricht.
Zij knielden in overgave.

Caritas Van Houdt