De Icoon van de Moeder Gods van Vladimir 3 mei 2021

Deze icoon is ook bekend als Onze Lieve Vrouw van de tederheid of Vladimirskaja. Het is een van de meest vereerde iconen in Rusland. Ze werd in het begin van de 12e eeuw geschilderd door een anonieme Griekse kunstenaar. De sacrale nationale schat is op wonderbaarlijke wijze ontsnapt aan veel branden en plunderingen. In de loop der tijd werden er diverse restauraties uitgevoerd, maar het gelaat van Moeder en Kind is nog altijd dat van het oorspronkelijke Byzantijnse werk.De hand van de Moeder Gods die in het centrum staat is onbeschrijfelijk mooi. In die centrale plaats wordt de hele icoon samengevat. Zij zegt ons: "prijs Jezus, dank Jezus, vraag Jezus, bidt tot Jezus", maar zij zegt dit alles op een wijze waarop een moeder tot haar kinderen spreekt; zij dwingt niet maar schept ruimte. In dit gebaar is het ook alsof Maria ons vriendelijk uitnodigt om dichter bij haar zoon te komen. Heel eenvoudig biedt haar hand haar kind aan ons aan. Zij nodigt ons uit om tot Jezus te komen, zij oefent geen druk uit maar kent ons aarzelen en heeft daarom veel geduld met ons.

De ogen van de Vladimirskaja

Bidden tot de Moeder Gods van Vladimir leert ons, alhoewel zij niet naar ons kijkt, dat zij ons werkelijk ziet. Zij ziet ons met dezelfde ogen waarmee Jezus ons ziet. Zijn nodigt ons uit om samen met haar binnen te gaan in een innerlijk spiritueel leven. Haar ogen turen naar de oneindige ruimte van het hart waar vreugde en verdriet niet langer tegengestelde emoties zijn maar één worden. Zoals Marie Jezus ziet, zo ziet zij ons die tot haar bidden; doodgewone mensen op zoek naar steun en troost, naar licht in het soms duistere bestaan van ons mens-zijn.

Het kind van de Moeder Gods

Kijk naar het gezicht van het kind. Een stralend licht valt vanaf de rechterzijde van de icoon, raakt vriendelijk de neus van Maria en verlicht het gezicht van het Kind, maar ook van binnenuit komt er licht. Het is een innerlijke gloed die naar buiten schijnt en de intimiteit tussen moeder en kind; al uitgedrukt in de tedere omhelzing, sterk accentueert.
Het Goddelijk Kind geeft zichzelf volledig aan de maagd Maria. Zijn arm houdt haar in een hartelijke omhelzing. Zijn ogen zijn in volle aandacht op haar gericht. Jezus schenkt al zijn goddelijke wijsheid aan de Moeder van de mensheid; alles wat Hij heeft ontvangen geeft Hij aan Haar. Daarom is de Maagd Maria de woordvoerster van de mensheid, de moeder die de voorspreekster is van haar kinderen, wat hun zorgen ook mogen zijn. De tedere omhelzing van Moeder en Kind is alles behalve een sentimentele gebeurtenis? Het is de afbeelding van de mysterieuze wisselwerking tussen God en zijn mensen.


Naar het boek 'In het huis van de Heer' van Henri Nouwen