Lourdes 2021 9 oktober 2021

Op bedevaart gaan kan genade betekenen...

Omarmd door helder
bergstroom-blauw
de kleine stad,
eertijds zo arm
als Nazareth,
tegen de rotsen
neergezet.

Gedicht in bergwand
uitgehouwen,
verhuld mysterie
in sonore klank,
slechts hoorbaar
voor wie klein kan zijn.

Achter eenentwintig-eeuwse haast
en kitscherige overdaad
lees ik de eenvoud
van het ongeletterd kind,
volg ik de tred
van molen naar cachot,
stap ik in sporen
over heuvels naar Bartrès,
terwijl hoog op de berg
de stoere vesting zwijgt.

Wie zegt mij
wat hier is gebeurd?
Wie speurt in ijle luchten
verhalen over water
dat genezing schenkt?

Hier wordt Gods graan
langzaam en zacht gemalen.

Caritas Van Houdt