Van Woestijn naar Pasen 9 april 2022

De woestijn gaat bloeien
waar mensen verder zien dan
het dodelijk geweld dat onrecht heet,
verder dan agressie en oorlog,
verder dan het 'elk voor zich',
waar mensen zien dat Hij er is
de grote Aanwezige.
Zij zijn paasmensen op vandaag.

De woestijn gaat bloeien
waar mensen opstaan
uit het graf van hun angsten,
uit wonden van het verleden.
Zij staan op om engel te zijn
die de steen wegrolt en de bron aanboort
die levengevend water doet opborrelen.
Zij zijn paasmensen op vandaag.

De woestijn gaat bloeien
waar mensen op weg gaan
en 'mensen van de Weg' zijn.
Zij doen wat Jezus heeft gedaan:
brood breken en delen, zijn woord verder spreken.
Zij weten zich geroepen en gezonden
om licht en zout, troost en steun te zijn
in deze wereld van ontreddering en kille dood.
Zij zijn paasmensen op vandaag

Caritas Van Houdt