Als de lente uitblijft

Als de lente uitblijft in de economie ...
deprimerend voor zoveel kleine mensen, uitgebuit, uitgesloten.
En toch ... niet berusten.
Waar zorgen wij zelf voor de lente
van een economie van het genoeg, van het herverdelen?

Als de lente uitblijft in onze nationale politiek ...
niet opbeurend om aan te zien.
En toch ... niet verbitteren.
Waar zorgen wij zelf voor de lente
in onze inzet voor het goede samenleven?

Als de lente uitblijft in de kerk ...
dieptreurig hoe lang we dat al niet moeten meemaken.
En toch ... niet verketteren.
Waar zorgen wij zelf voor de lente
van stilte en bezinning,
van bezieling en begeestering?

Als de lente uitblijft in februari ...
waarom moeten we in België ook nog zoveel maanden
zonder zon en warmte leven?
En toch ... de mooie kansen niet laten liggen.
Wanneer maken we nog een mooie winterwandeling?
Wanneer gaan we naar een goeie film?
('Winter's bone' is een beklijvende prent.)

Zelfs als de lente buiten uitblijft ...
Niets of niemand kan ons beletten
om alvast binnen zelf voor de lente te zorgen.

jpv