Bezinning

Naar aanleiding van de commoties de laatste weken in de Kerk.


Plicht zonder liefde maakt verdrietig;
plicht in liefde beoefend maakt bestendig

Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt meedogenloos;
verantwoordelijkheid in liefde beoefend maakt zorgzaam.

Gerechtigheid zonder liefde maakt hard;
gerechtigheid in liefde beoefend maakt betrouwbaar.

Opvoeding zonder liefde maakt tegenstrijdig;
opvoeding in liefde beoefend maakt geduldig.

Wijsheid zonder liefde maakt geslepen;
wijsheid in liefde beoefend maakt begripvol.

Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig;
vriendelijkheid in liefde beoefend maakt welwillend.

Orde zonder liefde maakt bekrompen;
orde in liefde beoefend maakt genereus.

Kennis zonder liefde maakt gelijkhebberig;
Kennis in liefde beoefend maakt vertrouwenswaardig.

Macht zonder liefde maakt gewelddadig;
Macht in liefde beoefend maakt hulpvaardig.

Eer zonder liefde maakt hoogmoedig;
eer in liefde beoefend maakt bescheiden.

Bezit zonder liefde maakt gierig;
bezit in liefde beoefend maakt vrijgevig.

Geloof zonder liefde maakt fanatiek;
geloof in liefde beoefend maakt vredelievend.

De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon
en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken
en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze,
alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan.

1 Kor. 13:4-8

Een anonieme bron, geciteerd in Hans Küng, Wat ik geloof, Ten Have, 2010, blz. 267
(ingezonden door Herman Lodewijckx)