Jongeren leren van wat men hun voorleeft

Als een jongere steeds weer de les wordt gelezen,
wordt hij een muggenzifter.

Als een jongere steeds weer wordt afgestraft,
wordt hij een vechterbaas.

Als een jongere te veel in de hoek wordt gezet,
krijgt hij een schuldcomplex.


Als een jongere aanvaard wordt,
kan hij anderen aanvaarden.

Als een jongere aangespoord wordt,
leert hij creatief te zijn.

Als een jongere gewaardeerd wordt,
leert hij anderen waarderen.

Als een jongere positieve dingen over zichzelf hoort,
leert hij het goede in de ander zien.

Als een jongere recht mag ervaren,
leert hij rechtvaardig zijn.

Als een jongere in zekerheid mag leven,
leert hij vertrouwen te hebben.

Als een jongere nu en dan wordt geprezen,
leert hij in eigen mogelijkheden te geloven.

Als een jongere sterke mensen ontmoet,
leert hij sterk worden.

Als een jongere in liefde en vriendschap beluisterd wordt,
zal hij in de wereld veel liefde leren ontdekken.