Marcelo Barros was in België

'Basisgroepen moeten onderlinge banden versterken', zegt bevrijdingstheoloog Marcelo Barros.

"Op het ogenblik dat de geglobaliseerde wereld spreekt, niet alleen van een economische, maar van een samenlevingscrisis, is het belangrijk dat basisgroepen hun onderlinge banden versterken", zegt Marcelo Barros. De Braziliaanse bevrijdingstheoloog was op 15 oktober uitgenodigd op een solidariteitsdag in Brussel, georganiseerd door de Europese vrienden van MST. DeWereldMorgen.be had een gesprek.Onderlinge samenhang

"Ik onderstreep in dat verband graag de onderlinge samenhang tussen Brazilië en Europa. Het kapitalistische, individualistische Noorden heeft nood aan contacten en inspiratie vanuit het Zuiden. De animatie van een wederkerig proces tussen actie- en discussiegroepen."

Marcelo Barros heeft het ook over MST, de Braziliaanse Beweging van Landloze Boeren. "MST is een beweging die weerstand biedt, en die de maatschappij wijst op het onrecht dat de industriële landbouw en de agro-industrie aanrichten. Het is noodzakelijk dat ook de milieubeweging MST ondersteunt om een gezamenlijke strijd te voeren voor een ander landbouwbeleid".

"En dit gericht tegen de multinationale ondernemingen die werken met giftige producten en genetisch gewijzigde zaden, en daarmee natuur, gezondheid en toekomst van de aarde in gevaar brengen. Zij eisen steeds meer en meer gronden op in Brazilië, wat leidt tot toenemende armoede".

"In mijn boek 'Hemel en aarde huwen' zeg ik dat niet het terrorisme, maar de ecologische vernietiging van onze planeet vandaag het grootste probleem is. Een probleem dat niet kan worden opgelost door politieke of economische veranderingen alleen. Wij hebben een culturele volksrevolutie nodig, een eco-spiritualiteit".

"Het milieu vraagt een sociale ecologie. Zonder deze sociale rechtvaardigheid vinden wij nooit een evenwicht. Immers de minst ecologische steden zijn ook de meest arme. Ecologisch evenwicht uitbouwen, is onmogelijk in Bangladesh, in Haïti, in de favelas van Rio de Janeiro".


Het boek van Marcelo Barros 'De spiritualiteit van water' kan je bekomen bij onze vriend Luc Vankrunkelsven.