Homilie tv-mis 16 januari 2022
Herbekijk de volledige viering op VRT NU


Zusters en broeders,

Je kan bij het teken -wonder van Kana- verschillende kanten uit.

- Je neemt letterlijk wat er staat. Jezus doorbreekt alle natuurwetten en met een bovennatuurlijke macht wordt water wijn. Punt.

- Je kan ook de minder serieuze kant op en uitrekenen hoeveel wijn er dan nog te drinken was, 600 liter, 900 flessen... Ze zullen niet recht naar huis gegaan zijn.

- Je kan dit eerste actieve optreden van Jezus reeds lezen, zien, voelen, smaken met de eindmeet van de gehele evangelische, Bijbelse boodschap.

Ik ga voor deze laatste lezing.

6 kruiken, ook hier bij onze altaartafel.

1e kruik
Gevuld met eerlijk voedsel, een eerlijk product, vruchten van de arbeid van zovelen. Met respect voor natuur en dier verbouwd, met een degelijke betaling. Ook zit er in deze kruik een pakje boterhammen met kaas. Dat is wat 150 straatbewoners meekrijgen, elke dag bij point 32 in de Finis Terrae kerk, Nieuwstraat Brussel. Symbool van de solidariteit van zovele armoede organisaties, een eerste stap uit de armoede. Maar ook ingaan tegen een mateloze verspilling van voeding en energie, een ecologische opdracht ook. De boterhammen verpakt in papier, met een uitgave van de encycliek Laudato Si... De encycliek van Paus Franciscus met de richtlijnen voor een rechtvaardige en eerlijke wereld voor eenieder. Eerlijke handel wereldwijd, eerlijke productie waar iedereen de vruchten van mag dragen en delen.

2e kruik
Om dorstigen te drinken te geven. Neen, geen 600 liter wijn om te bezatten. Wel een verbondsfeestdrank: de gedeelde tas koffie of de muntthee gedronken, soms met veel moeite en inspanning. Ook met vervelende mensen: altijd eisend of klagend, nooit genoeg, onvriendelijk. Gekwetste mensen, onvriendelijke mensen, depri mensen, uitzichtloze mensen,... Maar de koffie, thee tezamen, doorbreekt, niet direct, maar eens wel, na lang luisteren, luisteren, luisteren,... doorbreekt de ban van de eenzaamheid en de verbittering... Misschien na honderden tassen.

3e kruik
Gevuld met kledij, schone handen kledij. Geen kinderarbeid. Om te kleden wie naakt is. Om mens te maken wie weerloos is en rechteloos...
Misbruikte kinderen, kinderen zonder beschermende moeder of vader, hier en veraf. Dat ze gekleed mogen worden met respect. Met respect gekleed alle misbruikte vrouwen en mannen, hoe ook misbruikt... Met waardigheid, met herstel, met begrip en waarheid... Tot de tederheid komen kan.

4e kruik
De vreemdeling herbergen.
Deze kruik loopt overvol van miserie, onmenselijk. Dit is geen water, maar tranen en zweet.
Tranen van verdriet, te moeten vluchten van moederland, van geschiedenis en wortels... Geen toekomst op eigen bodem weg van moeder, vader, vrouw en kind. Weg van onleefbare realiteit.
Op weg of in Europa, continent van melk en honig... Om daar te worden afgescheept of opgesloten... Mens onwaardig. Waar een hooghartige navel politiek, die noch Christelijk noch Humaan is, hen maakt tot nummers, aantallen, cijfers en dossiers. Mensen zijn geen papieren, een mens is meer, veel meer dan een document.
Gelukkig is er House of Compassion in onze Begijnhofkerk, is er de parochie van Zeebrugge als beeld van vele tastbare plekken van verzet.
Dank de zovelen, die solidair geraakt zijn door deze mensenschending. Dank jullie die staan op de barricaden van het Rijke Europa om elke mensen zijn kans en recht te geven op menswaardigheid en volheid van leven. Samen met jullie zeggen wij, Wir Schaffen das.

5e kruik
De corona kruik.
Natuurlijk zijn we het beu, de mondmaskers en de prikken, de onzekerheid en de afstand, de noodzakelijke maatregelen en zoveel meer. We missen het feesten en de omhelzing. We hebben nood aan vele knuffelcontacten en warme handdrukken. Maar deze kruik zal actief moeten wachten, wachten... Zoals de beste en strafste wijnen moeten liggen tot ze drinkbaar zijn als de beste.
Onze dankbaarheid voor alle zorgenden in ziekenhuizen en zoveel meer kan niet groot genoeg zijn. Dank dank.

6e kruik
Is er eentje met tralies.
Drie gedetineerden vroegen hun gevangenis aalmoezenier om begeleiding bij de verwerking van hun levensgeschiedenis en misdaad. Daarom trokken ze samen op tocht, in hun verbeelding natuurlijk.
Op deze tocht kwamen ze hun vader en hun moeder tegen, en stonden ze oog in oog met hun gevoelens van onmacht, schaamte, verwarring en schuld. Met aalmoezenier Siska Deknudt van gevangenis Beveren gingen ze in dialoog met elkaar en botsen op belangrijke levensvragen.
De tocht werd uitgetekend en in dialogen en podcasts gezet. Zo ondersteunen ze andere gedetineerden om ook op reflectietocht te gaan. Een bekering voor hen en ons. Je vindt hun verhaal op de site van De Imaginaire Pelgrimstocht. (Klik hier voor de podcasts)
Een kruik die ons leert wat vergeving, humaan detentiebeleid en pelgrimeren kan bewerkstelligen. Een samenspel van excellente wijnmakers.

Voila, 6 kruiken. Van water tot wijn. Een kans en zending voor ons allen. Met Jezus op weg, verbonden.

Amen

Johnny De Mot