Homilie viering 9 november 2014

Goede vrienden wij zongen zonet: 'een lamp voor mijn voeten is uw woord, het is een licht op mijn pad'.
Ook ik wil beginnen met een klein verhaal:

Een wijze soefi-meester zei:
'Woorden kunnen genezen.'
Op een dag kwam er een man bij hem die hem vroeg:
'Geloof je echt dat woorden de kracht hebben om te genezen?'
De wijze man antwoordde - zeer tegen de soefi-gewoonte in -
met een botte wedervraag:
'Wie bent u om zo'n domme vraag te stellen?'
De man was beledigd en zei:
'Hoe kan een soefi zo grof zijn?'
De meester zei:
'Als grove woorden u zo'n pijn doen,
waarom twijfelt u er dan aan
dat er ook woorden zijn die kunnen genezen?'


Vrienden, dit verhaal roept de vraag op: welke woorden, welke verhalen werken genezend, bemoedigend, inspirerend voor mensen van de 21e eeuw?
20 eeuwen geleden vertelde ook Jezus, die wondere pedagoog-verteller, verhalen en parabels om zijn toehoorders te raken en te bemoedigen en om hen in eigen spiegel te laten kijken en zich als medespeler te herkennen in 't verhaal.

Vandaag horen we Jezus' parabel over de 10 bruidsmeisjes die met de bruid wachten op de komst van de bruidegom. En deze laat op zich wachten. Dit is niet ongewoon. Dit hoort bij de gebruiken van een bruiloft in het oude Oosten. De bruidegom moet eerst uitvoerig met de familie van de bruid onderhandelen over de bruidsprijs, de bruidsschat. En afdingen kon uren duren. En eindelijk komt dan de bruidegom, begeleid door zijn vrienden, de bruid afhalen. In een feestelijke stoet trekt het bruiloftsgezelschap met de bruidsmeisjes naar het vaderhuis van de bruidegom waar het huwelijksfeest plaatsvindt.

Jezus vertelde dit verhaal als een parabel over het Rijk Gods, die nieuwe wereld naar Gods droom, waarin gerechtigheid en vrede en solidariteit tussen mensen de hoge toon aangeven en het regeringsprogramma uitmaken. De bruidegom uit het verhaal is God zelf. Het verhaal zegt: Je moet klaar staan en gereed zijn als het Godsrijk aanbreekt, die nieuwe wereldorde waarin God zelf je oproept om samen aan broeder- en zusterschap, aan gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid concreet handen en voeten te geven.

Maar Matheus zit met zijn gemeente in een nieuwe situatie na de Romeinse opstand en de verwoesting van de tempel en de stad Jeruzalem in 't jaar 70. De situatie was haast uitzichtloos, 't was grote crisis te leven te midden alle verwoesting. Men dacht dat het einde der tijden nabij was en dat 'Jezus de Christus', als rechter van de eindtijd zou wederkeren. Maar ook die eindtijd liet op zich wachten. In de parabel van de 10 bruidsmeisjes is volgens Matheus, de bruidegom nu niet langer God, maar Jezus die op zich liet wachten. En Matheus voegt aan de parabel een slotzin toe: 'weest dus waakzaam, want gij kent dag nog uur'. De evangelist Matheus richt nu de parabel op de kerkgemeenschap van zijn tijd die in crisis verkeerde, waarin het onrecht toenam en de liefde verkoelde. En met waakzaamheid bedoelt Matheus: actieve dienst, waakzame inzet om elkaar op de been te houden en volop leven te geven.

De olie die bij de lampen hoort verwijst naar het levensengagement en de levenswijsheid, de eigen spirit en levenskracht, alle goeds dat 'n mens voor een ander betekend heeft. Deze olie is niet overdraagbaar en niet door te geven, niet te kopen of verkopen. De bruidsmeisjes konden hem dus ook niet delen met elkaar.

Goede vrienden, hoe zit het met onze olievoorraad, onze levensenergie, onze daadkracht, onze innerlijke krachtbron en spirit? Vandaag zijn vele mensen uitgeblust, hun kaars is uit, ze zien het niet meer zitten of zijn minstens als zin-zoekers op zoek naar licht en uitzicht, naar richting en betekenis voor hun leven. Hoe kunnen we onze accu weer opladen of op pijl houden en groene levensenergie opslaan die kern-energie is. Zoals er 10 bruidsmeisjes waren in het verhaal, zo heb ik 10 suggesties die ons kunnen helpen en inspireren om onze olievoorraad, onze levensenergie op pijl te houden:

  1. Koester het GEZIN, JE FAMILIE, waarin je bent opgegroeid. Hou op leeftijd nog de band levend met enkele familieleden.
  2. Steek meer dan voldoende energie in je LIEFDESRELATIE met je man of vrouw, met je partner, je vriend of vriendin. Het is hét steunpunt bij alle wederwaardigheden van het leven.
  3. Enkele goede VRIENDEN OF VRIENDINNEN waaraan je je kan toevertrouwen zijn levenwekkend en lichtpunten in moeilijk uren. Maak er nu tijd voor.
  4. 'ARBEID adelt?, zegt men. Door je arbeid realiseer je jezelf en draag je bij aan een bewoonbare wereld. Ben je op pensioen, geniet ervan en steek hier of daar een handje toe.
  5. Wees meester van je TIJD, word niet geleefd, leef NU dit uur. Leer dus tijd verliezen en genieten van alles wat mooi en goed is.
  6. Men zegt: EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM. Draag dus zorg voor je lichaam en je geest. Ze zijn kostbaar en kwetsbaar.
  7. Sluit je niet op 'in jezelf' doch beteken iets of veel voor minstens één ander. DOOR TE GEVEN, ONTVANG JE.
  8. Kijk positief, wees optimist, glimlach, HUMOR relativeert, en zeg 'ik weet iets goeds van jou'.
  9. Is er EEN DAK VOOR JE ZIEL? Verzorg dus je binnenkant. Wie energie steekt in geloof, spiritualiteit of zingeving is verdraagzamer en beter opgewassen tegen allerlei moeilijkheden op je levensweg.
  10. EN TEL JE ZEGENINGEN: noem aan het einde van je dag 3 positieve ervaringen. Een dankbaar mens is bescheiden en kent het Schriftwoord: 'VOOR NIETS HEB JE ONTVANGEN, VOOR NIETS MOET JE GEVEN'