Parochieploeg

De parochieploeg bestaat uit zeven leden: twee pastores en vijf leken (drie vrouwen en twee mannen).
Er is blijkbaar gezocht naar een subtiel evenwicht.

De parochieploeg vergadert elke eerste woensdagvoormiddag van de maand en bespreekt het reilen en zeilen van de parochiegemeenschap. Voorstellen worden besproken en uitgewerkt.

Samenstelling: Johnny De Mot, Mathieu Peters, Danny De Cock, Paul Dewallef, Goedele Miseur, Danièle Vandervondelen en Milaine Verborgh.