In Goede en Kwade dagen 18 januari - 31 januari 2021

Deze week
24 mei - 6 juni 2021
10 mei - 23 mei 2021
26 april - 9 mei 2021
12 april - 25 april 2021
29 maart - 11 april 2021
15 maart - 28 maart 2021
1 maart - 14 maart 2021
15 februari - 28 februari 2021
1 februari - 14 februari 2021
18 januari - 31 januari 2021
4 januari - 17 januari 2021
21 december - 3 januari 2021
7 december - 20 december 2020
23 november - 6 december 2020
9 november - 22 november 2020
26 oktober - 8 november 202031 januari - Johnny De Mot
De Filosofenfontein in Heverlee biedt elke zondag
goede en duidelijke vieringen aan in tekstvorm.

Lees hier de viering van vandaag: 4e zondag
Hij straalde kracht uit (Mc. 1, 21 - 28)

Bron: www.filosofenfontein.be31 januari - Goedele Miseur
lankmoed
muziek maken gaat aan musiceren vooraf

paulvanriel.be
[98]

30 januari - Paul Dewallef

30 januari - Goedele Miseur
lankmoed
après nous, le déluge
[97]

29 januari - Marie-Jeanne Maes
TIEN GEBODEN
Heer,
zie wat er van deze wereld
is geworden
geef mij opnieuw
Uw Tien Geboden
en de kracht
om in alle eenvoud
te doen wat U mij daarin hebt voorgehouden.

ZOEKEN
Kranten en magazines staan vol van wat wij moeten doen en laten om gezond te leven. Om fitter dan je bent te worden, en om het ouder worden uit te stellen.
Over geestelijk leven wordt nauwelijks gesproken.
Als ik weleens in mijzelf keer om te zoeken naar wie ik zelf eigenlijk ben, en ik vind alleen maar mijzelf, ben ik teleurgesteld.
Ik wil in mijzelf iets vinden van de Schepper die mij heeft geschapen, want in Zijn licht zie ik mijzelf completer.
Door Hèm mijzelf zijn, dat is wat ik vraag in mijn gebed.

Bron: Toon Hermans, Gebedenboekje, p. 64-6529 januari - Goedele Miseur
lankmoed
och schaap. al dat geblaat - gedichten godbetert - wij willen wol.
[96]

28 januari - Caritas Van Houdt
Ongewoon gewoon

Hoe ongewoon gewoon
zal onze wereld zijn
na wat ons overkwam
en zekerheden werden weggeveegd?
Hoe ongewoon gewoon
zullen wij elkaar weer vinden
het vreemde in de ander
met nieuwe ogen zien?
Hoe ongewoon gewoon
zullen wij verder leven
geloven dat het anders kan
en samen een 'kwetsbaar wij' omarmen?
Hoe ongewoon gewoon
niets meer vanzelfsprekend vinden
en elke dag als een geschenk ervaren
omdat wij zusters, broeders zijn
schakels in één groot geheel?28 januari - Goedele Miseur
lankmoed

klein verzet. op gedichtendag 2021

dan maar zonder piket
want we mogen niet verzamelen
hooguit wat frisse moed
maanden geleden zijn
de gesprekken afgesprongen
we zijn het moe
dat stroeve onderhandelen met de tijd
dat missen van de rondetafels
aanslepen duurt zo lang

en dus staken we
het tellen
te weinig vingers
en nog minder adem
om de verliezen bij te houden
we hebben zo veel
uit handen moeten geven
dat we verleerden
hoe krijgen precies voelt

we zullen onze eisen
om te liefkozen op papier zetten
kruispunten van doodlopende straten blokkeren
eenzaamheid barricaderen
we zullen de zomer optrommelen
elkaars namen scanderen
we zullen weer met z'n allen
opeen hopen
we zullen zeker
samen

[95]

27 januari - Johnny De Mot
Roger Burggraeve: 'Baarmoederlijkheid' van mens & God

In zes interviews presenteert Roger Burggraeve zijn filosofische lezing van de Bijbel aan de hand van enkele bijbelfragmenten.

Bron: dominicains.tv

27 januari - Goedele Miseur
lankmoed
zeg niet koppig, maar vasthoudend
[94]

26 januari - Johnny De Mot
Link: (On)begaanbare hoogten

Bron: Walter Fabri, Ignis Magazine26 januari - Goedele Miseur
lankmoed
wanneer macht scheef trekt
[93]

25 januari - Johnny De Mot
De man en de spin

Eens keek Boeddha neer in de hel.
Daar zag hij een man die tot aan de hals in een zee van bloed stond,
zodat hij zijn benen niet kon buigen.
Daarbij was het gewelf zo hoog
dat hij zich nergens even kon aan optrekken.
De man leed verschrikkelijk.
Boeddha vroeg zich af: 'Is die man echt reddeloos verloren?'
En hij keek terug naar zijn leven.
Daarin zag hij dat die man één goede daad had gedaan:
eens had hij een spin willen doodtrappen,
maar ontroerd door de schoonheid van haar web
had hij de spin gespaard...

Op dat ogenblik zag de man in de hel een spin
die van het gewelf omlaag zakte.
Hij herinnerde zich dat hij eens in zijn leven zo'n dier had gespaard.
'Misschien,' dacht de man, 'word ik hiervoor nu beloond
en is dat mijn kans op redding.'
Voorzichtig nam hij de draad van het web en trok. Het brak niet!
Toen probeerde hij zich eraan op te trekken.
Moeizaam kroop de man omhoog.
Zijn krachten dreigden het te begeven, maar hij hield vol.
Reeds zag hij een straaltje licht.
De redding uit die afschuwelijke plaats was nabij. Nog even en...

Hij rustte wat uit om op adem te komen,
en keek omlaag naar de weg die hij had afgelegd.
Toen zag hij dat duizenden zich aan hem hadden vastgeklampt!
Ze keken smekend naar hem op. Maar hij werd razend:
'Ga weg,' riep hij, 'weg, voor mijn draad breekt!'
En wild schopte hij ze van zich af.
De draad brak.
Hij stortte in de diepte, waar hij reeds zoveel geleden had.
Boeddha zag het gebeuren.
Treurig schudde hij het hoofd: de man had blijkbaar niets geleerd.

Naar een boeddhistisch verhaal

Bron: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode25 januari - Goedele Miseur
lankmoed
wit wijntje?!
[92]

24 januari - Johnny De Mot
De Filosofenfontein in Heverlee biedt elke zondag
goede en duidelijke vieringen aan in tekstvorm.

Lees hier de viering van vandaag: 3e zondag
Ik zal van u vissers van mensen maken (Mc 1, 14-20)

Bron: www.filosofenfontein.be24 januari - Goedele Miseur
lankmoed
zo zondag
[91]

23 januari - Mark De Wolf
Link: Het verdriet van den bak: Gij hebt Mij bezocht (audiodocu)

De documentaire van Leo De Bock geeft in 4 afleveringen een indringend beeld van het werk van aalmoezeniers en de betekenis ervan voor gedetineerden.

Bron: Kerknet

23 januari - Goedele Miseur
lankmoed
dat benepen eilandgevoel tussen vrijdag en maandag.
niettemin prettig weekend!
[90]

22 januari - Fernand Van Lierde
Tekst: De heuvel die we beklimmen

Gedicht van en voorgedragen door Amanda Gorman
bij de Inauguratie van Joe Biden
als 46e President van de Verenigde Staten
op 20 januari 2021.

22 januari - Goedele Miseur
lankmoed
zolang je maar ergens een rol van betekenis mag spelen
[89]

21 januari - Johnny De Mot
Roger Burggraeve: Is God niet te rechtvaardig?

In zes interviews presenteert Roger Burggraeve zijn filosofische lezing van de Bijbel aan de hand van enkele bijbelfragmenten.

Bron: dominicains.tv

21 januari - Goedele Miseur
lankmoed
kabassen - arm in arm lopen
in onbruik geraakt
[88]

20 januari - Marie-Jeanne Maes
GELOVEN
Ieder mens kan buiten het denken om
in al het levende
een kracht gewaar worden
die niet van deze wereld is
die niet van mensen komt
maar van een hogere orde.
Wie het mysterie dat zich in het leven schuilhoudt
bespeurt, komt uit bij God
en is een gelovig mens.

KIJKEN
Kijk naar de mens
en zie het wonder in hem.
Zie je het niet
kijk dan nog eens
en nog eens
en nog eens
en als je goed kijkt
kun je het wonder zien in hem.
Het beweegt
het spreekt
het kijkt
het luistert
het lacht
en het raakt je aan
en het zegt iets van liefde.
Zoiets groots als een mens
moet voorbestemd zijn
voor iets dat van een andere, hogere orde is
dan het leven op aarde
Kijk naar de mens
en zie het wonder.

Bron: Toon Hermans, Gebedenboekje, p. 68-6920 januari - Goedele Miseur
lankmoed
sommigen lijken de weg nooit kwijt te zijn
[87]

19 januari - Françoise Lintermans

19 januari - Goedele Miseur
lankmoed
alles gaat voorbij
[86]

18 januari - Marie-Jeanne Maes
Tekst: Onze momenten van alleen zijn

18 januari - Goedele Miseur
lankmoed
blue monday - a depressing day of nonsense science
[85]

Deze week
1 februari - 14 februari 2021
18 januari - 31 januari 2021
4 januari - 17 januari 2021
21 december - 3 januari 2021
7 december - 20 december 2020
23 november - 6 december 2020
9 november - 22 november 2020
26 oktober - 8 november 2020