In Goede en Kwade dagen 12 april - 25 april 2021

Deze week
24 mei - 6 juni 2021
10 mei - 23 mei 2021
26 april - 9 mei 2021
12 april - 25 april 2021
29 maart - 11 april 2021
15 maart - 28 maart 2021
1 maart - 14 maart 2021
15 februari - 28 februari 2021
1 februari - 14 februari 2021
18 januari - 31 januari 2021
4 januari - 17 januari 2021
21 december - 3 januari 2021
7 december - 20 december 2020
23 november - 6 december 2020
9 november - 22 november 2020
26 oktober - 8 november 202025 april - Johnny De Mot
De Filosofenfontein in Heverlee biedt elke zondag
goede en duidelijke vieringen aan in tekstvorm.

Lees hier de viering van vandaag:
4e Paaszondag

De Goede Herder (Jo. 10 , 7 - 20)

Bron: www.filosofenfontein.be25 april - Goedele Miseur
lankmoed
fuckit
godisadj | faithless
[182]

24 april - Johnny De Mot
Leo De Bock leefde een week mee met de broeders in de Sint-Sixtusabdij, en maakte een zevendelige podcast over Westvleteren.

Aflevering 2: de jongen met de gestreepte pyjama
In aflevering 2 praat abt Manu over een vraag van een journalist die hem emotioneel erg raakte, we maken kennis met Pino, Emma en Lana, de ezels van de abdij. Broeder Paul is de econoom van de gemeenschap. Hij praat over het belang van delen.Bron: Kerknet24 april - Goedele Miseur
lankmoed
hopla. hopsa. hoppa.
weekend!
[181]

23 april - Johnny De Mot
Mentale handicap?

Enkele jaren geleden
tijdens de Paralympics...

Negen deelnemers met een mentale handicap
stonden aan de start van de 100 meter.
Bij het startschot,
begonnen ze te lopen.
Wel niet in een rechte lijn,
maar wel allemaal met het doel
de eindmeet te halen en te winnen.

Tot één jongen struikelde.
Hij viel neer en begon te wenen.
De acht andere hoorden hem.
Ze begonnen trager te lopen,
keken om,
en keerden terug op hun passen.
Een meisje met het Downsyndroom
gaf hem een kus en zei:
'Zo, nu is het weer over.'

Samen tilden ze hem overeind,
haakten ze allemaal de armen in elkaar
en liepen zo samen naar de finish.

De negen atleten kregen tien minuten lang
een staande ovatie.

Bron: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode23 april - Goedele Miseur
lankmoed
u wordt hier niet geacht
stil te staan
bij de dingen
[180]

22 april - Johnny De Mot
Leo De Bock leefde een week mee met de broeders in de Sint-Sixtusabdij, en maakte een zevendelige podcast over Westvleteren.

Aflevering 1: 'Het hart kent redenen die het hoofd niet kent'
Abt Manu vertelt over het leven, geloof en verbondenheid. De Sint-Sixtusabdij wordt bewoond door 20 trappisten. Velen kennen hen van hun smakelijke bier. Maar voor de monniken is dat bier bijzaak. Ze brouwen om in hun levensonderhoud te voorzien en tegemoet te komen aan noden in de samenleving, hier en ver van hier.Bron: Kerknet22 april - Goedele Miseur
lankmoed
toedekken maakt op den duur vleugellam
[179]

21 april - Marie-Jeanne Maes
Heer,
wat moet het een vreugde zijn geweest
voor de apostelen om U te kennen
welk een zegening hebben zij ontvangen.
Geef ons, bidden wij, ook een druppel
van die zegening
die ons vol vertrouwen doet bidden
Heer, blijf bij ons want het wordt nacht.

Bron: Toon Hermans, Met hart en ziel: gedachten & gebeden, p. 6221 april - Goedele Miseur
lankmoed
oude volksgebruiken en verdwenen tradities:
compleet uit je dak gaan.
[178]

20 april - Johnny De Mot
De steenhouwer

Er was eens een man die stenen hakte uit de rots.
Hij verdiende weinig en was niet tevreden.
Hij zuchtte: 'Was ik maar rijk.'
Een engel uit de hemel zei: 'Wat u wenst zal gebeuren!'
En plotseling was de man rijk.
Hij woonde in een mooi huis en had lekker eten en drinken.
Op een dag kwam de koning voorbij in een prachtige wagen.
Toen de man de koning zag, werd hij jaloers.
Hij zuchtte: 'Ik wou dat ik die koning was.
En ook zo'n mooie wagen had.'
Een engel uit de hemel zei: 'Wat u wenst zal gebeuren!'
Plotseling was de man koning en had een prachtige wagen.
Maar de zon brandde in zijn gezicht.
Hij zuchtte: 'Ik wou dat ik de zon was!'
Een engel uit de hemel zei: 'Wat u wenst zal gebeuren!'
En plotseling was hij de zon.
Maar een wolk kwam voorbij.
'Ik wou dat ik die wolk was,' riep de man.
Een engel uit de hemel zei: 'Wat u wenst zal gebeuren!'
En hij werd een wolk, en lag tussen de zon en de aarde.
De wolk regende in grote druppen op de aarde.
Toen viel de regen op een rots, maar de rots bewoog niet.
Hij werd boos, omdat de rots niet opzij ging.
Hij riep: 'Ik wou dat ik die rots was!'
Een engel uit de hemel zei: 'Wat u wenst zal gebeuren!'
En hij werd een rots.
Hij bewoog niet als de zon scheen, en ook niet als het regende.
Toen kwam er een man met een houweel en een zware hamer.
Hij hakte stenen uit de rots.
De rots dacht: 'Die man is machtiger dan ik,
want hij hakt stenen uit mij.'
Hij riep: 'Ik wou dat ik die man was.'
Een engel uit de hemel zei: 'Wat u wenst zal gebeuren!'
En toen was hij een steenhouwer. Hij hakte stenen uit de rots.
Het was zwaar werk en hij verdiende er weinig mee.
Maar hij was tevreden.

Naar een Japanse parabel

Bron: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode20 april - Goedele Miseur
lankmoed
willen vasthouden doet loslaten
[177]

19 april - Marie-Jeanne Maes
Leven is een wonder doorstaan
Reninca

19 april - Goedele Miseur
lankmoed
bakje troost. vervoegd in de voltooid verleden tijd
[176]

18 april - Johnny De Mot
De Filosofenfontein in Heverlee biedt elke zondag
goede en duidelijke vieringen aan in tekstvorm.

Lees hier de viering van vandaag:
3e Paaszondag

Ongelovig van vreugde (Lc. 24, 35-48)

Bron: www.filosofenfontein.be18 april - Goedele Miseur
lankmoed
óók voor de plantjes
[175]

17 april - Johnny De Mot
Op arendsvleugels gedragen

'Drie maanden na hun uittocht uit Egypte
bereikten de Israëlieten de woestijn.
Wie van jullie kan daarover iets vertellen?' vroeg de meester.
Eén van de kinderen vertelde:
'Mozes was hun leider.
God begeleidde hen.
Ze trokken door de zee.
De farao, achtervolgde hen.
Maar God versloeg zijn leger.
Ze trokken verder, tot diep in de woestijn.'
'Goed,' zei de meester, 'luister hoe het verder ging.
In de woestijn leden de Israëlieten honger en dorst
en moesten ze vaak tegen vijanden vechten.
Toen ze aan de berg Sinaï kwamen, zei God tot Mozes:
"Met eigen ogen hebben jullie gezien wat Ik gedaan heb,
hoe Ik jullie op arendsvleugels heb gedragen
en hier bij Mij gebracht heb."'
'Op arendsvleugels gedragen?' vroegen de kinderen.
'Ik weet wat dat betekent,' riep een van hen,
'De arenden zitten op hun eieren om de jongen uit te broeden.
Als de jongen uit het ei gekomen zijn,
krijgen ze na een tijdje zin om te vliegen.
Maar dan zijn ze nog bang
en durven ze niet uit het hoge nest naar beneden vliegen.
Een aarzelend jong krijgt dan een duwtje van de ouders.
Het fladdert dan heel voorzichtig uit het nest.
Zodra het bang wordt en zijn krachten verzwakken,
komt moeder of vader arend,
vliegt onder het jong,
vangt het op zijn vleugels
en draagt het voorzichtig terug naar het nest.
Na een pauze proberen ze het nog eens en nog eens tot...'
'...tot de jonge arend zonder hulp kan vliegen,'
riepen de jongens enthousiast.

Bron: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode17 april - Goedele Miseur
lankmoed
neerleggen en opstaan
[174]

16 april - Luc Vankrunkelsven
Link: Sterk pleidooi voor sociale en ecologische rechtvaardigheid - Een wereld van verdoken slavernij.

Bron: www.grootoudersvoorhetklimaat.be16 april - Goedele Miseur
lankmoed
goede wijn behoeft geen krans
[173]

15 april - Marie-Jeanne Maes
Kinderen

Denkend over de eeuwige God en Zijn geheimen,
hebben wij niet meer verstand nodig dan een kind.
Alles wat we meer hebben aan geestelijke bagage
brengt ons geen stap dichterbij,
en maakt de kans op verwarring slechts groter.

Luister naar de zuiverheid van de taal van kinderen.
Zij zeggen ook tegenover God heel duidelijk waar het op staat.

Bron: Toon Hermans, Gebedenboekje, p. 5115 april - Goedele Miseur
lankmoed
x
[172]

14 april - Danny De Dier, Marie-Jeanne MaesBron: Facebook14 april - Goedele Miseur
lankmoed
wachten: niets doen totdat er (n)iets gebeurt
[171]

13 april - Johnny De Mot
Lucht

Een kluizenaar mediteerde
aan de oever van een rivier,
toen een jonge man hem onderbrak:
'Meester,
ik zou graag uw leerling willen worden,'
'Waarom?' vroeg de kluizenaar.
'Omdat ik God wil vinden,' zei de jonge man.

De kluizenaar stond op,
nam hem bij de nek,
duwde hem voort naar de rivier
en hield zijn hoofd onder water.
De jonge man spartelde
en vocht om zich te bevrijden.
Na een minuut liet de kluizenaar hem los.
De jonge man spuugde water
en hapte naar lucht.

Toen hij wat rustiger was,
zei de kluizenaar:
'Zeg eens,
waar moest je aan denken
toen ik je hoofd onder water hield?'
'Ik dacht maar aan één ding,'
zei de man,
'hoe krijg ik zo gauw mogelijk weer lucht?'
'Zeer goed,' zei de kluizenaar,
'Als jouw verlangen om God te zien
even groot was als jouw verlangen naar lucht,
dan had je Hem al lang gevonden.'

Naar een Indisch verhaal

Bron: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode13 april - Goedele Miseur
lankmoed
door de bomen het bos niet meer zien
[170]

12 april - Caritas Van Houdt
Verloren - Gevonden
Een paasverhaal...

Op 40-jarige leeftijd liep Franz Kafka (1883-1924), die nooit trouwde en geen kinderen had, door het park in Berlijn toen hij een meisje ontmoette dat huilde omdat ze haar favoriete pop was kwijtgeraakt. Zij en Kafka zochten tevergeefs naar de pop. Kafka zei haar dat hij haar daar de volgende dag weer zou ontmoeten om verder te zoeken.

Toen ze de volgende dag de pop nog niet hadden gevonden, gaf Kafka het meisje een brief die, zo zei hij, door de pop was 'geschreven'. Daarin stond te lezen: 'Huil alsjeblieft niet. Ik ging op reis om de wereld te zien. Ik zal je schrijven over mijn avonturen.'

Zo begon een verhaal dat doorging tot het einde van Kafka's leven. Tijdens hun ontmoetingen las Kafka de brieven voor van de pop, zorgvuldig geschreven over de avonturen en gesprekken die het meisje schattig vond. Tenslotte bracht Kafka de pop terug (hij kocht er een) die, zogezegd, was teruggekeerd naar Berlijn. 'Het lijkt helemaal niet op mijn pop', zei het meisje. Kafka overhandigde haar nog een brief vanwege de pop met het bericht: 'Mijn reizen hebben mij veranderd.' Het kleine meisje omhelsde de nieuwe pop en nam ze mee naar huis. Een jaar later stierf Kafka.

Vele jaren later vond het inmiddels volwassen meisje een briefje, verstopt in de pop. Hierin stond geschreven, ondertekend door Kafka: 'Alles waar je van houdt, zal waarschijnlijk verloren gaan, maar uiteindelijk zal de liefde op een andere manier terugkeren.'

Omarm de verandering. Het is nodig om te groeien. Samen kunnen we pijn veranderen in verwondering en liefde, maar het is aan onszelf om die verbinding bewust en gewild te maken.

Bron onbekend12 april - Goedele Miseur
lankmoed
poëzie is een daad van bevestiging
- remco campert
[169]

Deze week
24 mei - 6 juni 2021
10 mei - 23 mei 2021
26 april - 9 mei 2021
12 april - 25 april 2021
29 maart - 11 april 2021
15 maart - 28 maart 2021
1 maart - 14 maart 2021
15 februari - 28 februari 2021
1 februari - 14 februari 2021
18 januari - 31 januari 2021
4 januari - 17 januari 2021
21 december - 3 januari 2021
7 december - 20 december 2020
23 november - 6 december 2020
9 november - 22 november 2020
26 oktober - 8 november 2020