In Goede en Kwade dagen 10 mei - 23 mei 2021

Deze week
24 mei - 6 juni 2021
10 mei - 23 mei 2021
26 april - 9 mei 2021
12 april - 25 april 2021
29 maart - 11 april 2021
15 maart - 28 maart 2021
1 maart - 14 maart 2021
15 februari - 28 februari 2021
1 februari - 14 februari 2021
18 januari - 31 januari 2021
4 januari - 17 januari 2021
21 december - 3 januari 2021
7 december - 20 december 2020
23 november - 6 december 2020
9 november - 22 november 2020
26 oktober - 8 november 202023 mei - Johnny De Mot
De Filosofenfontein in Heverlee biedt elke zondag
goede en duidelijke vieringen aan in tekstvorm.

Lees hier de viering van vandaag:
Pinksteren

Aangeraakt en krachtig verder gaan (Hand. 2,1-11)

Bron: www.filosofenfontein.be23 mei - Goedele Miseur
lankmoed
kleingeestig
[210]

22 mei - Johnny De Mot
Link: Veni Sancte Spiritus: een eeuwenoud, maar springlevend gezang

22 mei - Goedele Miseur
lankmoed
niemandsland. weids in gedachten
[209]

21 mei - Johnny De Mot
Leo De Bock leefde een week mee met de broeders in de Sint-Sixtusabdij, en maakte een zevendelige podcast over Westvleteren.

Aflevering 7: God is begin en einde
Broeder Stefaan gaf 28 jaar les. In die tijd bezocht hij binnen- en buitenlandse abdijgemeenschappen. Telkens hij er vertrok, bleef zijn hart een tijdlang achter. Broeder Stefaan is koster en voorzanger en bibliothecaris. Het stil samenleven benoemt hij als de grote rijkdom van zijn leven en dat van de gemeenschap. "In de stilte spreekt God het sterkst."Bron: Kerknet21 mei - Goedele Miseur
lankmoed
zolang ge u verbonden weet
blijft ge overeind
[208]

20 mei - Caritas Van Houdt
Op weg naar Pinksteren

Om genezing van gebrokenheid
zalf ons met uw tederheid.

Om genezing van verdriet
zalf ons met uw troost.

Om genezing van pijn
zalf ons met uw zorg.

Om genezing van lijden
zalf ons met uw kracht.

Om genezing van wanhoop
zalf ons met uw belofte.

Om genezing van angst
zalf ons met uw rust.

Om genezing van wat schaadt
zalf ons met uw mildheid.

Om genezing van wat verdeelt
zalf ons met uw vergeving.

Om genezing van het kwaad
zalf ons met uw barmhartigheid.

Geest die geneest
zalf ons met uw vrede nu en altijd.
Amen.

Caritas Van Houdt20 mei - Goedele Miseur
lankmoed
zelfs het juiste profiel helpt niet altijd
om je (op de) baan te houden
[207]

19 mei - Johnny De Mot
De boer en de pastoor

Er was eens een boer
die zijn land aan het ploegen was.

Terwijl hij bezig was,
kwam een priester voorbij.
Ze begonnen met elkaar te praten.
'Prachtig toch,
die mooie natuur van God!' zei de priester.
'Hm,' zei de boer.
'U bent niet zo enthousiast,' zei de priester.
'Nee,' zei de boer.
'Vindt u deze akkers dan niet mooi?'
vroeg de priester.
'Toch wel,' zei de boer,
'maar u had ze eens moeten zien
toen God hier nog alleen bezig was.'

Bron: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode19 mei - Goedele Miseur
lankmoed
spring niet losjes om
met het verlangen
te worden vastgepakt
[206]

18 mei - Chantal Jansseune
Link: Bid de rozenkrans mee met Scherpenheuvel18 mei - Goedele Miseur
lankmoed
de waan van de dag is niet altijd een illusie.
[205]

17 mei - Marie-Jeanne Maes
Veraf en dichtbij

We gaan het soms heel ver zoeken
en plots duikt het op dichtbij
een andere keer ontdekken wij geleidelijk
dat dichtbij zo veraf ligt

als ik helemaal alleen was
zou ik niets zoeken, niemand verwachten
dan zou ik aan mijn wanhoop te onder gaan
ik zou doodongelukkig zijn

goddank ben ik niet alleen
vele anderen zijn er nog - veraf
enkelen staan heel dichtbij
en verwijzen naar het grote Gij

zij verzadigen niet mijn honger naar geluk
maar prikkelen mijn lust naar oneindigheid

Herman Mertens
Uit: Veraf en dichtbij. Gedachten en gebeden
Lannoo, Tielt 1971
Werkgroep voor levensverdieping, Averbode 1977
17 mei - Goedele Miseur
lankmoed
kleurplaat.
want zwart-wit denken is niet verplicht
#idahot
[204]

16 mei - Johnny De Mot
De Filosofenfontein in Heverlee biedt elke zondag
goede en duidelijke vieringen aan in tekstvorm.

Lees hier de viering van vandaag:
7de Paaszondag

Licht steekt je aan en ontgrendelt je hart. (Hand. 1, 15-17, 20a, 20c-26)

Bron: www.filosofenfontein.be16 mei - Goedele Miseur
lankmoed
achter iedere deur die ik open doe
doe jij een andere deur weer dicht
enzo
- boudewijn de groot
[203]

15 mei - Johnny De Mot
Leo De Bock leefde een week mee met de broeders in de Sint-Sixtusabdij, en maakte een zevendelige podcast over Westvleteren.

Aflevering 6: Trek weg uit uw land, uit het huis van uw vaderen
Broeder Jos is verantwoordelijk voor de bierverkoop. Zijn klanten komen van ver voor het hoog gereputeerde Westvleterenbier. Broeder Jos is de jongste broeder. Hij was in een ziekenhuis in Nederland verpleegkundige op een afdeling voor patiënten met zware hersenletsels, een afdeling met veel menselijk leed, de voortdurende confrontatie met de eindigheid van het leven, stervensbegeleiding. Best wel een zinvolle en zingevende baan. Toch zei hij z'n baan op en trok hij richting Westvleteren...Bron: Kerknet15 mei - Goedele Miseur
lankmoed
dan strek ik al mijn armen
en til ik je boven jezelf uit
[202]

14 mei - Caritas Van Houdt
Tussen Hemelvaart en Pinksteren

God van Belofte

Neem de schaduw weg
die ons belet
de zon te zien.

Neem de wolken weg
die Jou aan ons
gezicht onttrekken.

Neem de weemoed weg
die als een mistgordijn
rondom dit afscheid hangt.

Neem onrust, angst en twijfel weg
en het gevoel verweesd
te moeten achterblijven.

Geef ons de hoop
dat Jij in al wat ons van Jou verwijdert
aanwezig zijt en blijft
trouw aan wat is beloofd:
de Geest zal elke leegte vullen.

Caritas Van Houdt14 mei - Goedele Miseur
lankmoed
zo gaat dat. omarmen, vergroeien, loskappen.
[201]

13 mei - Marie-Jeanne Maes
Heer,
geef dat wat wij bidden
voortkomt uit de liefde
omdat alleen de liefde
de meest waarachtige zin geeft
aan wat wij tegen U zeggen
en raak ook onze aardse
liefde aan met Uw goddelijke genade
zodat wij elkaar
liefhebben vanuit de ziel.

Bron: Toon Hermans, Met hart en ziel: gedachten & gebeden, p. 8113 mei - Goedele Miseur
lankmoed
wat staat gij daar naar de hemel te staren?
wie zonder wortels is,
blijft zelden recht.
[200]

12 mei - Johnny De Mot
Bladeren en wortels

Op een zomeravond
fluisterden de bladeren:
'Wij zorgen voor schaduw op het gras.
We kleden de bomen aan met groen.
Zonder ons zou een boom maar kaal en bruin zijn.
Vermoeide wandelaars en dieren
zijn dankbaar voor onze schaduw.
Kinderen spelen graag
onder ons bladerdak.
's Nachts vinden de zangvogels bij ons bescherming.
We verstoppen de nesten van de moedervogels.
En...'
Zo waren de bladeren bezig.
Ze voelden zich belangrijk.

'Wat jullie zeggen is waar,
maar jullie mogen ons niet vergeten,'
zeiden stemmen van onder de grond.
'Wie zijn jullie?' vroegen de bladeren.
'Wij zitten diep in de grond,
ver weg van jullie.
Wij zijn de wortels.
Wij voeden de stam
en zorgen ervoor dat jullie kunnen groeien.
Jullie schoonheid hebben jullie aan ons te danken.
Wij zijn niet zo mooi als jullie,
maar wij sterven niet af.
Als een boom stevig staat, is dat aan ons te danken.
Als wij zouden sterven,
dan zou ook de boom sterven,
en jullie zouden met hem mee sterven.'

De bladeren dachten daar diep over na:
'Onvoorstelbaar dat iets wat je niet ziet,
zo belangrijk kan zijn.'

Bron: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode12 mei - Goedele Miseur
lankmoed
ge kunt maar beter een strak evacuatieplan hebben
[199]

11 mei - Johnny De Mot
Leo De Bock leefde een week mee met de broeders in de Sint-Sixtusabdij, en maakte een zevendelige podcast over Westvleteren.

Aflevering 5: God, red mij, ik verga
In aflevering 5 zijn we nog in het boeiende gezelschap van broeder Daniël. Hij toont zich erg bezorgd over wat hij de verruwing van onze samenleving noemt. Hij vraagt zich af hoe dat komt. God lijkt weggedeemsterd uit deze tijd, voor velen nog een hoop dogma's, morele wetten die uit de tijd zijn. Maar, zegt broeder Daniël, dat is niet de God van de Bijbel, niet de God van de verloren zoon, niet van de zondaars, niet van de zieken en zij die verloren zijn.Bron: Kerknet11 mei - Goedele Miseur
lankmoed
bloeien als een rund
[198]

10 mei - Marie-Jeanne Maes
Heer,
als U onze liefste mensen van ons wegneemt
op het moment dat U bepaalt,
betekent dit dat U ons verder laat leven
en dat leven en dood in Uw hand zijn.
Neem hen die opgingen in Uw eeuwige genade
en blijf met Uw liefde bij de levenden.
Amen.

Bron: Toon Hermans, Met hart en ziel: gedachten & gebeden, p. 8010 mei - Goedele Miseur
lankmoed
there is no road. a road is made by walking.
- 10.05.03
[197]

Deze week
24 mei - 6 juni 2021
10 mei - 23 mei 2021
26 april - 9 mei 2021
12 april - 25 april 2021
29 maart - 11 april 2021
15 maart - 28 maart 2021
1 maart - 14 maart 2021
15 februari - 28 februari 2021
1 februari - 14 februari 2021
18 januari - 31 januari 2021
4 januari - 17 januari 2021
21 december - 3 januari 2021
7 december - 20 december 2020
23 november - 6 december 2020
9 november - 22 november 2020
26 oktober - 8 november 2020