In Goede en Kwade dagen 29 maart - 11 april 2021

Deze week
24 mei - 6 juni 2021
10 mei - 23 mei 2021
26 april - 9 mei 2021
12 april - 25 april 2021
29 maart - 11 april 2021
15 maart - 28 maart 2021
1 maart - 14 maart 2021
15 februari - 28 februari 2021
1 februari - 14 februari 2021
18 januari - 31 januari 2021
4 januari - 17 januari 2021
21 december - 3 januari 2021
7 december - 20 december 2020
23 november - 6 december 2020
9 november - 22 november 2020
26 oktober - 8 november 202011 april - Johnny De Mot
De Filosofenfontein in Heverlee biedt elke zondag
goede en duidelijke vieringen aan in tekstvorm.

Lees hier de viering van vandaag:
2e Paaszondag

Gewond door de vele wonden (Jo. 20, 24-29)

Bron: www.filosofenfontein.be11 april - Goedele Miseur
lankmoed

alleen paraplu's en zakdoeken
houden meestal woord
wie zonder vertrekt
houdt het zelden droog

[168]

10 april - Johnny De Mot
Link: Zwitserse theoloog en kerkcriticus Hans Küng overleden

Bron: kerknet10 april - Goedele Miseur
lankmoed
olt - onwezenlijk leeg theater
[167]

9 april - Caritas Van Houdt
Gebed voor de Goede Week
in coronatijd

Wees er
Zoon van onze God
op zondag zonder zegetocht en palmgewuif
hosannagroet die nauwelijks wordt gehoord.

Wees er
Man uit Nazareth
als wij op Witte Donderdag het delen moeten missen
van jouw gezegend afscheidsbrood, de agapè van hoop.

Wees er
Jezus, onze Broeder,
als leegte Goede Vrijdag vult met ingehouden groet
aan opgeheven kruis dat troost en sterkte geeft.

Wees er
Geest van Liefde
op zaterdag, de stilste dag waarop Jij zwijgt
terwijl het Leven wacht om op te staan.

Wees er
Gezondene van Hem die zegt: Ik zal er zijn!
De lentezon doorbreekt het wolkendek
en ballingschap heeft niet het laatste woord.

Pasen is beloofd.
Ga dan met ons de weg van twijfel en geloof
Jij, Levende, die leven doet
Jij, Woord van Wezer, maak ons nieuw.

Caritas Van Houdt9 april - Goedele Miseur
lankmoed
ok mannen. de strategie is als volgt: wegkijken.
dan hebben we het niet gezien.
[166]

8 april - Jean-Marie Mot
Onze ouders
Die ons zijn voorgegaan
Jullie namen liggen in ons verankerd
Jullie denken en doen
Leeft in ons voort
En blijft een baken op ons pad
Blijf ons voeden
En laten we over de pijn
Die we elkaar gedaan hebben
Heenstappen
Zie liefdevol op ons neer
In onze pogingen
Het goede na te streven
Want jullie zijn het fundament
Waarop wij bouwen
Jullie zijn de kracht
Van waaruit wij leven
En jullie zijn de herinnering
Die ons blij ontroert
Nu en altijd

Freek De Jonge8 april - Goedele Miseur
lankmoed
liever niet te kort door de bocht
[165]

7 april - Johnny De Mot
Link: Pasen midden in de vasten, Kardinaal Jozef De Kesel

Bron: kerknet.be7 april - Goedele Miseur
lankmoed
zolang je niet in je blootje wordt gezet
[164]

6 april - Herman Lodewyckx, Katrien Van Oost

6 april - Goedele Miseur
lankmoed
synchroon: samenvallen in de tijd
[163]

5 april - Johnny De Mot
Tekst: Paasboodschap van Paus Franciscus

5 april - Goedele Miseur
lankmoed
kom. zet u
- reprise.
[162]

4 april - Johnny De Mot
Paaswensen

Goede vrienden
Zusters en Broeders

We hebben samen vuur gewijd en de Paaskaarsen gezegend
De kaarsen aangestoken voor en met jullie. Licht...
Een tedere vlam in duisternis. Teder, wat wankel, maar Licht.
Licht dat hoop is en solidariteit, zusterlijk en broederlijk verbonden.
Het graf gevuld met ons verdriet, niet gevuld met de Levende!
Om de Levende te vinden moeten we uit het graf.
De wereld in om de Levende te zoeken, te vinden.
Zelf gezocht en gevonden te worden.
Jezus gekruisigd blijft niet in het graf van wat ooit is geweest.
Hij trekt met velen een Lichtspoor van ontelbare
Tekenen, Lichten, Gebaren, Mensen,
Dat opstanding en verrijzenis geeft.
Zalig Pasen

Bij het Joodse paasfeest is de officiële wens:
"volgend jaar vieren we in Jeruzalem."

Mijn wens:
"volgend jaar vieren we Pasen in de Goede Bijstand"
"volgend jaar vieren we Pasen in de Finis Terrae"
"volgend jaar vieren we Pasen in het Begijnhof HoC"
Halleluja
Het ga jullie goed!
Samen komen we erdoor
Samen zullen we vieren en feesten
Veilig en deugddoend
Binnenkort
Hartelijke Paasgroet

Johnny De Mot

4 april - Paul Dewallef
Pasen
Een virtuele viering voor de gemeenschappen
Klik hier om het vieringboekje te lezen

4 april - Goedele Miseur
lankmoed
levensdrift
[161]

3 april - Johnny De Mot
De Goede Week, Pasen
en uitnodiging om om 21 uur vanavond kaars aan te steken!

Gisteren 2 april was het een jaar geleden dat onze broeder Willy Verbrugghe overleed. Een monument van de Goede Bijstand. Het was voor onze gemeenschappen de eerste coronadode. Met vijf moesten we toen zijn begrafenisliturgie vieren. We zouden een paar maand later, na Corona wel een grote herdenking houden met familie en gemeenschappen...
Een volledig jaar later zullen we ook nu niet samen Pasen kunnen vieren. Op Witte donderdag werden geen tafels opgezet voor de Sedermaaltijd, geen voetwassing in onze kerken.
In ziekenhuizen en andere werd onze voetwassing liturgie wel overgenomen. Verpleging en verzorgenden blijven meer dan ooit zieken verzorgen, wassen, strelen, bemoedigen,.. Telkens weer, telkens weer.
Telkens weer wordt het Leven met elkaar gedeeld, in hoop en wanhoop. Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed. Wat is de eucharistie anders...

Goede vrijdag
Onze kerken open. Stilte, gewoon stilte... Beklemmend, wachtend op het einde, een einde.
Welk einde? Van de covidpandemie, van het sterven, van de depressie, van... En de vraag voor zo velen 'heeft het wel zin, alle miserie?' Miserie, pijn hebben, geen zin. Kruis niet verheerlijken, niet zomaar aanvaarden. Maar we beseffen meer dan ooit, het staat midden in ons leven, in onze gemeenschappen.
En dan die stilte bij de Levenskruisen. Mensen blijven wel aanwezig met zorg van Moeders en Vaders, met de solidariteit van Zusters en Broeders. Maria en Johannes onder het kruis van Jezus.

Stille zaterdag
Wachten, op Godot, wachten.
Wanneer herbegint het leven? Wachten, ongeduldig en geduldig, wat agressief en tegelijkertijd met lusteloosheid, wachten dat overleven is.
Het is het voorbije jaar een lange Stille Zaterdag geweest, en nog.

Paaswake
In de nieuwe stek van onze onthaalboerdrij: Vijverhof te Viane, Geraardsbergen, wijden we vanavond het vuur en steken dan de Paaskaarsen aan.
We hebben ook driehonderd kleine kaarsen klaargelegd. Onze bewoners zullen ze voor jullie aansteken, in jullie naam. Je mag ze ontvangen, samen met jullie palmtakje later op het jaar.
Je zal ze ontvangen: het Licht en het Hosanna en dan zal er Halleluja zijn, zeker.
Steken jullie samen met ons om 21 uur vanavond een kaars aan, een Paas- en Verrijzeniskaars, een doodgewone kaars, zo'n dagdagelijkse of een mooi versierde. Als ze maar Licht geeft.

Morgen meer...
Johnny De Mot

Gebed bij het zegenen van onze Paaskaars

Wij zegenen dit Vuur en dit Licht
Wij allen zegenen
In Gods Naam
In Mensen Naam
In de Naam van...(zeg dan jou, jullie voornamen)
In de Naam van... (zeg dan de namen van jouw mensen, veraf en dichtbij)
In de Naam van de gemeenschappen Goede Bijstand, Finis Terrae en Begijnhof HoC
In de Naam van alle kwetsbaren
In Naam van de gekruisigden
In Naam van Jezus de gekruisigde
In Naam van alle mensen op weg naar Bevrijding en Verrijzenis
In Naam van allen die bevrijdt en verrezen zijn
In Naam van de Vader
In Naam van de Zoon
In Naam van de Heilige Geest
Amen
Halleluja, Halleluja, halleluja
3 april - Caritas Van Houdt
Pasen

Pasen gebeurt
waar mensen elkaar weer zien
waar mensen elkaar weer horen
waar mensen elkaar licht geven
waar verbindingen worden versterkt
waar de dood in het leven
wordt ontmaskerd
waar angst wijkt voor vertrouwen
waar de hoop wordt ontsloten.
Pasen gebeurt
waar liefde blijft branden.

Marinus van den Berg3 april - Goedele Miseur
lankmoed
stillekes
[160]

2 april - Paul Dewallef
Goede Vrijdag
Een virtuele viering voor de gemeenschappen
Klik hier om het vieringboekje te lezen

2 april - Goedele Miseur
lankmoed
o haupt voll blut und wunden
[159]

1 april - Paul Dewallef
Witte Donderdag
Een virtuele viering voor de gemeenschappen
Klik hier om het vieringboekje te lezen

1 april - Goedele Miseur
lankmoed
(nog erg) witte donderdag
[158]

31 maart - Paul Dewallef

31 maart - Goedele Miseur
lankmoed
soms is er veel nodig om te schitteren.
niet alleen het juiste licht.
[157]

30 maart - Nicole Clou en Marie-Jeanne Maes
Prière dans l'accablement

Aujourd'hui, Seigneur
tu me vois accablé,
et las..., au point de penser
comme l’apôtre Paul:
"mourir serait un gain" (Ph.1,21)

Et pourtant, tu me rejoins:
Voici que, du cœur de mon cœur,
monte, presque malgré moi, cette prière:
"Seigneur, sauve-moi,
je crois en toi,
mais, augmente en moi la foi!"

Bron: Xavier Thévenot, La Souffrance a-t-elle un sens?, p. 5630 maart - Goedele Miseur
lankmoed
soms is er niet veel nodig om te schitteren.
alleen het juiste licht.
[156]

29 maart - Johnny De Mot
Gisteren voormiddag om 11 uur werden de palmtakken gezegend in de Bijstandskerk. We houden ze bij tot de gemeenschappen Finis Terrae, Begijnhof en Goede Bijstand terug mogen vieren.

Zo zullen we ook volgende zaterdag avond om 22 uur de Paaskaarsen en de kaarsen voor jullie allen zegenen, aansteken en bijhouden voor eenieder!

Een geduldige en intense Goede Week voor ons allen.
Johnny De Mot29 maart - Paul Dewallef
Palmzondag
Een virtuele viering voor de gemeenschappen
Klik hier om het vieringboekje te lezen

29 maart - Goedele Miseur
lankmoed
niet de stilte, wel het zwijgen snoert de mond
[155]

Deze week
24 mei - 6 juni 2021
10 mei - 23 mei 2021
26 april - 9 mei 2021
12 april - 25 april 2021
29 maart - 11 april 2021
15 maart - 28 maart 2021
1 maart - 14 maart 2021
15 februari - 28 februari 2021
1 februari - 14 februari 2021
18 januari - 31 januari 2021
4 januari - 17 januari 2021
21 december - 3 januari 2021
7 december - 20 december 2020
23 november - 6 december 2020
9 november - 22 november 2020
26 oktober - 8 november 2020