In Goede en Kwade dagen 24 mei - 6 juni 2021

Deze week
24 mei - 6 juni 2021
10 mei - 23 mei 2021
26 april - 9 mei 2021
12 april - 25 april 2021
29 maart - 11 april 2021
15 maart - 28 maart 2021
1 maart - 14 maart 2021
15 februari - 28 februari 2021
1 februari - 14 februari 2021
18 januari - 31 januari 2021
4 januari - 17 januari 2021
21 december - 3 januari 2021
7 december - 20 december 2020
23 november - 6 december 2020
9 november - 22 november 2020
26 oktober - 8 november 20206 juni - Johnny De Mot
Over de schepping van mensen en dieren

Lang geleden, toen de wereld nog maar pas geschapen was,
leefde Zon, in een tent in de lucht.
De hele dag scheen zij en verwarmde de wereld onder haar.
Krachtige Napi hielp haar hierbij.
Op een dag was Napi eerder klaar dan Zon.
Hij ging bij de bron zitten en rookte zijn pijp.
Om de tijd te doden nam hij wat klei en begon het te kneden.
Even later had hij een diertje geboetseerd.
Hij maakte er nog één en nog één
tot hij alle dieren had die nu op aarde leven.
Hij zette ze op een platte steen om te drogen.
Na een poosje nam hij het eerste dier, blies erop en zei:
'Ga mijn zoon, je bent een bizon. Jij zult in de bergen leven.'
Dan pakte hij één voor één de andere kleidiertjes en blies erop.
Hij gaf hun elk een naam en zei waar ze moesten wonen.
Eén stuk klei bleef liggen op de steen.
Napi bekeek het en zei: 'Ga maar mijn zoon, jij bent een mens.'
Toen alle dieren een naam en een huis hadden, was Napi tevreden.

Maar een paar dagen later kwamen alle dieren naar hem toe.
De bizon zei: 'Napi, je hebt het niet goed geregeld.
Ik kan niet leven in de bergen, ze zijn zo steil dat ik niet kan lopen
en zo hard dat mijn hoeven pijn doen. Er is ook te weinig gras.'
De gems zei: 'Napi, ik kan niet leven in de vlakte,
er is niets om te klimmen en er groeit geen mos om te eten.'
Napi luisterde naar alle dieren, en zei:
'Ik zal de wereld opnieuw verdelen tussen jullie.
Wie gelukkig is op de vlakte gaat met de bizon mee,
de dieren uit de bergen gaan met de gems mee.
En jij mens, jij mag kiezen.'
Zo verdeelde Napi de wereld opnieuw onder de dieren.
Ze waren allemaal gelukkig, behalve de mens. Die bleef onrustig.

Hij liep maar rond en bezocht elk hoekje op de aarde.
Daarom vind je nu overal mensen op de aarde.

Bron: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode6 juni - Goedele Miseur
lankmoed
zeg: kijk, een vogel
en leer me de vogel zien
- herman de coninck
[224]

5 juni - Caritas Van Houdt
Het verhaal van de Inca brug,
een schitterende 'les-in-goede-samenwerking'

5 juni - Goedele Miseur
lankmoed
het werd buigen of barsten
[223]

4 juni - Marie-Jeanne Maes
Danken

Zou danken soms zijn:
het goede weer zien,
wuiven naar mensen
of groeten misschien?

Zou danken soms zijn:
de hoop die je geeft,
het woord dat je spreekt,
spontaan en beleefd?

Zou danken soms zijn:
een zucht van verlichting,
een steun in de rug,
een hand in je richting?

Zou danken soms zijn:
je vreugde gaan uiten,
na ruzie teruggaan
om vriendschap te sluiten?

Zou danken soms zijn:
voor anderen leven,
tevredenheid tonen
en onrecht vergeven?

Zou danken soms zijn:
vergeten wat griefde
en diep in je hart
antwoorden op liefde?

Bron: Frans Weert, In Veilige Handen4 juni - Goedele Miseur
lankmoed
niet van tel
zo ga je naar de wereld kijken
wanneer je slechts als nummer wordt gezien
[222]

3 juni - Johnny De Mot
De brommer

De meester vertelde:
'Eén van de jongens
had een nieuwe brommer gekregen,
en de ander moest voortdoen met z'n oude.
Ze konden elkaar al een tijd niet uitstaan.
Natuurlijk kwam daar ruzie van...'
'Vochten ze, meester?'
'Ja, en fel ook.
Die met zijn oude brommer pestte,
maakte de ander belachelijk...'
'Hebben ze écht gevochten, meester?'
'Ja, ze gingen crossen met een club,
en toen ze pauzeerden,
begon die ene stenen te gooien
naar die nieuwe brommer,
te schelden en uit te dagen...
De ander pakte hem aan.
Ze worstelden en vochten,
ze rolden tegen de brommer aan,
stampten en sloegen,
en plots trok die ene zijn mes
en stak zijn rivaal neer.
Verschrikkelijk, jongens...'

De meester deed traag zijn agenda open.
Hij had een krop in zijn keel...
Toen zag hij een vinger omhoog gaan,
achteraan in de klas
'Was die nieuwe brommer
helemaal kapot, meester?'

Bron: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode3 juni - Goedele Miseur
lankmoed
geen wolkje aan de lucht?
niet liegen hè
[221]

2 juni - Johnny De Mot
Tekst: Praat met ons, niet over ons

Eén van de bezoekers van Pigment vzw, Apollinaire, kroop in zijn pen om aan de hand van zijn eigen verhaal de situatie van de naar schatting 150.000 mensen zonder wettig verblijf in België bekend te maken bij een breed publiek. Hij deed dat in het kader van de actie We are Belgium too, met name om deze actie meer bekendheid te geven aan Nederlandstalige kant. Zijn open brief werd gepubliceerd in Knack, en is hier te lezen.

Bron: Knack.be

2 juni - Goedele Miseur
lankmoed
het gaat
schoorvoetend
om dans en balans
[220]

1 juni - Caritas Van Houdt
madeliefje

als men je plattrapt
sta je weer op

als men je maait
verschijn je opnieuw

regen en wind
deren je niet

je bent niet bang
verpletterd te worden

je blijft wie je bent
kind van zon en morgendauw

jij, 'bellis perennis'
'eeuwige schoonheid' in weide en veld

koppig in weerstand en moed
klein madeliefje, idool en symbool

voorbeeld van veerkracht
in dagen van zwakheid en onmacht.

Caritas Van Houdt

1 juni - Goedele Miseur
lankmoed
heel alleen voor ons twee
[219]

31 mei - Paul Dewallef

31 mei - Goedele Miseur
lankmoed
soms kunt ge ernaar fluiten
#maaimeiniet
[218]

30 mei - Johnny De Mot
De Filosofenfontein in Heverlee biedt elke zondag
goede en duidelijke vieringen aan in tekstvorm.

Lees hier de viering van vandaag:
Drievuldigheidszondag

De Drie-ene God: van binnenuit ervaren (Mt. 28, 16-20)

Bron: www.filosofenfontein.be30 mei - Goedele Miseur
lankmoed
trinitatis. (onze-lieve-)vrouwelijk concept
[217]

29 mei - Marie-Jeanne Maes
Bidden

Bidden is niet enkel knielen;
't Is in 't huis van onbeminden
En in grauw mizerie-zielen
Veel verborgen liefde vinden.

Bidden is de bittere dingen
Met een zacht gezeg vergoeden;
't Is doorheen zijn tranen zingen
En in alles 't schoon vermoeden.

Bidden is langs donkere paden
Lampen van gevoel doen branden;
Bidden is de schoonste daden
Dragen op zijn eigen handen.

Bidden is in stilte weten
Weelde en weedom van elkander;
Bidden is zichzelf vergeten
Om te peinzen aan een ander.

Alice Nahon29 mei - Goedele Miseur
lankmoed
hongeren.
is hopen dat de ander je ooit tegemoet komt.
[216]

28 mei - Caritas Van Houdt
Marialitanie

Als onze wereld donker wordt
als twijfel ons verbittert en verscheurt
als wij geen vrede vinden in onszelf
als verzoening ons onmogelijk lijkt
Maria, bid voor ons.

Als wij wachten op het licht
als wij danken om de schepping
als wij een stap naar vrede zetten
als wij ons met onszelf verzoenen
Maria, sta ons bij.

Als wij niet trouw zijn aan uw Zoon
als wij ons sluiten voor de liefde
als wij niet groeien in geloof
als wij kleinmoedig zijn in hoop
Maria, bid voor ons.

Als wij trouw zijn in het kleine
als wij leven in de liefde
als wij de weg gaan van geloof
als wij ondanks alles hopen
Maria, sta ons bij.

Caritas Van Houdt28 mei - Goedele Miseur
lankmoed
wie houdt jou aan het lijntje?
[215]

27 mei - Johnny De Mot
Vergif

Lang geleden leefde er in India
een jonge vrouw
samen met haar man en haar schoonmoeder.
De oude vrouw klaagde de hele dag door
over alles en iedereen.
Na een tijd dacht haar schoondochter:
'Ik hou dat niet meer uit.'
En ze ging in het geheim naar een medicijnman.
'Geef mij iets
waar mijn schoonmoeder langzaam aan zal sterven.'
De wijze man gaf haar een kruidenmengsel en zei:
'Masseer hiermee 's avonds
de voeten van je schoonmoeder.
Binnen een paar maanden zal ze sterven.'
Blij keerde de jonge vrouw terug naar huis.

Vanaf die dag masseerde ze elke avond
de voeten van de oude vrouw,
omdat ze dan zogezegd beter zou kunnen slapen.
Na een aantal weken
begon de oude vrouw minder te klagen
en af en toe glimlachte ze zelfs!
En na een paar maanden was ze helemaal veranderd.
Ze had altijd goede zin
en het was fijn om bij haar te zijn.
De jonge vrouw merkte
dat ze van haar schoonmoeder begon te houden.
En ze kreeg spijt van wat ze aan het doen was.
Daarna ging ze terug naar de medicijnman en smeekte:
'Geef me een middel
om de werking van het vergif te vernietigen.'
De wijze man zei:
'De kruiden die ik je gaf,
bevatten helemaal geen gif,
ze roken niet lekker,
maar dat was dan ook alles.'

Bron: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode27 mei - Goedele Miseur
lankmoed
de gordijnen uitgejaagd
[214]

26 mei - Marie-Jeanne Maes
Regendag

Grijs gewelf met grauwe vegen,
Koepel van ons huis,
Waarom stort ge uwe tranen tegen
't Venster van m'n kluis?

Ziet ge niet in bei m'n ogen
Tranen, die ik schrei?
Waarom zonder mededogen
Stort ge er de uwe bij?

Tranen leken langs m'n wangen
Om m'n eigen wee...
Zingen dan uw weemoedszangen
Droppels, met me mee?

Tranen leken langs de ramen
Van m'n kamerkijn...,
Dropp'len droef, we schreien samen
Om wat zonneschijn...

Alice Nahon26 mei - Goedele Miseur
lankmoed
gerustgesteld door de boeren-
wijsheid. het is dus toch lente.
[213]

25 mei - Caritas Van Houdt
het gewoonste

het gewoonste wil God
het wonderlijkste

dat we eindelijk
onze bestemming bereiken

en de mensen zijn
die Hij bedoelde

mensen
blakend van liefde

het gewoonste wil God
het wonderlijkste

dat we zo menselijk
als we maar zijn

naast Hem staan
in zijn strijd

om het behoud
van de schepping

dat we partners zijn
op wie Hij kan bouwen

Hans Bouma,
Nederlands protestants-christelijk schrijver, dichter
25 mei - Goedele Miseur
lankmoed
er waait veel mee met de wind, mijn vriend.
maar zelden antwoorden.
[212]

24 mei - Marie-Jeanne Maes
Het lied van de trooster

Wanneer de Trooster komt
die Ik tot U zal zenden,
licht uit het oosten komt,
een einde aan ellende;

die Geest der waarheid zal
van God omlaag gevaren
in alle klaarheid al
wat ik u zei verklaren

en gij zult dan, ook gij
getuige zijn en spreken
Mijn naam, al zullen zij
U buigen doen en breken;

al zullen zij U slaan
en totterdood toe jagen
om Gode te weerstaan
of Gode te behagen;

want ziende zijn ze blind
horende doof gebleven;
de Geest van vuur en wind
alleen doet mensen leven!

Guillaume van der Graft
Uit: j. W. Schutte Noordholt. Een duif daalt neer
W. ten Have N.V., Amsterdam 1964
24 mei - Goedele Miseur
lankmoed
flonkeren en fonkelen. jammeren en janken.
daartussen rijgen de dagen zich aaneen.
[211]

Deze week
24 mei - 6 juni 2021
10 mei - 23 mei 2021
26 april - 9 mei 2021
12 april - 25 april 2021
29 maart - 11 april 2021
15 maart - 28 maart 2021
1 maart - 14 maart 2021
15 februari - 28 februari 2021
1 februari - 14 februari 2021
18 januari - 31 januari 2021
4 januari - 17 januari 2021
21 december - 3 januari 2021
7 december - 20 december 2020
23 november - 6 december 2020
9 november - 22 november 2020
26 oktober - 8 november 2020